This website and it's contents © The Polish Institute and Sikorski Museum 2008-2021 and no part may  be reproduced without permission. All rights reserved. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Due to Coronovirus pandemic the Polish Institute and Sikorski Museum is closed until further notice. Ze względu na sytuację z koronawirusem Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego jest zamknięty do odwołania. (dodatkowe informacje - further information)
The Polish Institute and Sikorski Museum
Go to website
Dear All, As a result of the new lockdown introduced by the British Government, we are unable to process your letters as usual. This will result in further delays in replying to your letters. Thank you for your patience and understanding. Executive Committee 5 January 2021 * Szanowni Państwo, Z powodu wprowadzenia kolejnego, trzeciego już “lockdown’u” przez rząd brytyjski, przedłużeniu ulegnie czas odpowiedzi na nadesłane do nas listy. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość. Zarząd IPMS 5 stycznia 2021