Copyright ©  2008-2017 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Aktualności
26/06/2017    -   Nowe   dokumenty   w   dziale:   Archiwum:   Dokumenty:   A.44   jest   udostępniona   dzięki   inicjatywie Dyrektora   Papieskiego   Instytutu   Studiów   Kościelnych   Ojca   dr.   Hieronima   Fokcińskiego   SI,   przy   poparciu Ambasadora    RP    przy    Stolicy    Apostolskiej    Piotra    Nowiny-Konopki.    Zespół    Ambasada    RP    przy    Stolicy Apostolskiej   (A.44)   przygotowano   do   skanowania   i   zdigitalizowano   dzięk i   dotacji   Fundacja   Lanckorońskich, Fundacja Rzymska  im. J.S. Umiastowskiej oraz Bialkiewicz Trust. 26/06/2017  - Nowe dokumenty w dziale: Archiwum: Dokumenty: B.I 16/03/2017  - Nowe dokumenty w dziale: Archiwum: Dokumenty: LOT 15/02/2017  - Nowe dokumenty w dziale: Archiwum: Dokumenty: KOL 30/12/2016  - Nowe dokumenty w dziale: Archiwum: Dokumenty: R 30/12/2016  - Nowe dokumenty w dziale: Archiwum: Dokumenty: C 17/12/2016  - Nowy dział: Archiwum: Dokumenty: A.XII.1 29/04/2016  - Nowe dokumenty w dziale: Archiwum: Dokumenty: PRM 18/03/2016    -   Nowe   albumy   w   dziale:   Muzeum:   Archiwum   Fotograficzne.   Albumy   opracowane   zostały   dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na rodowego. 18/02/2016 - Uaktualnienie katalogu filmowego w dziale: Filmy 31/01/2016    -   Dzięki   pomocy   finansowej   Wydziału   Konsularnego   RP   w   Londynie,   kupiono   i   zainstalowano   160 metrów półek archiwalnych do użytku Archi wum Instytutu. 29/01/2016     -    Projekt    zabezpieczenia    i    digitalizacji    filmu    z    kolekcji    audiowizualnych    IPMS    pt.    “Scottish Mazurka”   sfinansowano   ze   środków   z   programu   Ministra   Kultury   i   Dziedzictwa   Narodowego   “Dziedzictwo kulturowo - ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” skrót do filmu na kanale YouTube: Scottish Maz urka