Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Aktualności
1/12/2019 - Bitwa o Wielką Brytanię 1940 - 2020 - Pamięć o nich żyć będzie… 07/08/2020 - Wacław Milewski (1924 - 2020) 11/12/2019  - Nowe dokumenty w dziale: Archiwum: Dokumenty: MAR 12/11/2019  - Nowe dokumenty w dziale: Archiwum: Dokumenty: LOT 12/11/2019  - Nowe dokumenty w dziale: Archiwum: Dokumenty: A.III 15/08/2019  - Nowe dokumenty w dziale: Archiwum: Dokumenty: B.I 26/06/2017    -   Dokumenty   w   dziale: Archiwum:   Dokumenty: A.44   jest   udostępniona   dzięki   inicjatywie   Dyrektora Papieskiego   Instytutu   Studiów   Kościelnych   Ojca   dr.   Hieronima   Fokcińskiego   SI,   przy   poparciu Ambasadora   RP przy    Stolicy   Apostolskiej    Piotra    Nowiny-Konopki.    Zespół   Ambasada    RP    przy    Stolicy   Apostolskiej    (A.44) przygotowano   do   skanowania   i   zdigitalizowano   dzięk i   dotacji   Fundacja   Lanckorońskich,   Fundacja   Rzymska    im. J.S. Umiastowskiej oraz Bialkiewicz Trust. 18/03/2016    -   Nowe   albumy   w   dziale:   Muzeum:   Archiwum   Fotograficzne.   Albumy   opracowane   zostały   dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na rodowego. 31/01/2016    -   Dzięki   pomocy   finansowej   Wydziału   Konsularnego   RP   w   Londynie,   kupiono   i   zainstalowano   160 metrów półek archiwalnych do użytku Archi wum Instytutu. 29/01/2016     -    Projekt    zabezpieczenia    i    digitalizacji    filmu    z    kolekcji    audiowizualnych    IPMS    pt.    “Scottish Mazurka”   sfinansowano   ze   środków   z   programu   Ministra   Kultury   i   Dziedzictwa   Narodowego   “Dziedzictwo kulturowo - ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” skrót do filmu na kanale YouTube: Scottish Maz urka