Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Archiwum Filmowe
Archiwum   Filmowe   Instytutu   Polskiego   i   Muzeum   im.   gen.   Sikorskiego   składa   się   z   czterech   głównych działów.  1. Głównym   działem   są   filmy   35mm   (tzw.   Sikorski   Collection)   obejmujące   okres   międzywojenny   oraz przede    wszystkim    materiały,    które    powstały    w    czasie    II    Wojny    Światowej.    Jakkolwiek    okres międzywojenny    reprezentowany    jest    przez    niewielką    ilość    filmów,    to    materiały    nakręcone    przez polskie   wydziały   filmowe   w   czasie   wojny   obejmują   wiele   godzin   materiału.   W   znikomej   ilości   są   to gotowe   produkcje   filmowe.   Przede   wszystkim   są   to   materiały,   które   posłużyły,   lub   też   kręcone   były   z myślą o przyszłych produkcjach. Możliwości korzystania z zasobów Sikorski Collection określone są w formularzu warunków.  2. Filmy   i   produkcje   telewizyjne   przekazywane   do   Instytutu   przez   różne   instytucje   od   lat   50-tych   do chwili   obecnej.   Produkcje   te   powstały   najczęściej   w   oparciu   o   materiały   archiwalne   Instytutu,   jednakże z   powodu   praw   autorskich   różnych   producentów   udostępniane   są   jedynie   do   celów   badawczych   na terenie Instytutu.  3. Różne     materiały     przekazywane     przez     osoby     prywatne     (najczęściej     byłych     żołnierzy     PSZ, dokumentujące    ich    działalność    powojenną    (jak    np.    uroczystości    związane    z    rocznicami    bitew, spotkania    lub    odczyty    itp.)    Materiały    te    również    mogą    być    wykorzystane    jedynie    dla    celów badawczych.  4. Materiały    własne    Instytutu.    Są    to    materiały    filmowe    kręcone    na    terenie    Instytutu    przy    różnych okazjach jak np. coroczne Święto Żołnierza, wizyty znanych osobistości itp. KATALOG FILMÓW – SIKORSKI COLLECTION Katalog   kolekcji   przygotowywany   jest   na   bieżąco.   Udostępniamy   go   na   tej   stronie,   pamiętać   jednak należy,   że   z   uwagi   na   prowadzony   projekt,   będzie   on   stopniowo   aktualizowany   i   zostanie   udostępniony   w całości w ciągu najbliższych kilku lat. WARUNKI KORZYSTANIA Z SIKORSKI COLLECTION. Osoby,    które    zainteresowane    są    materiałami    archiwalnymi    z    Sikorski    Collection    dla    produkcji dokumentalnych   i   filmowych,      przed   złożeniem   zamówienia   powinny   wypełnić   zamieszczone   Warunki korzystania z Sikorski Collection . Po   wypełnieniu   formularza   materiały   dla   danej   produkcji   udostępnione   są   w   formie   pliku   cyfrowego   z kodem   czasowym,   pozwalającym   na   wybranie   interesujących   fragmentów   do   ostatecznego   zamówienia. Zamówiony materiał wysyłany jest w formie pliku cyfrowego w roździelczości HD. CENNIK. Cennik    określa   rodzaje   udzielanych   licencji   oraz   ceny   dotyczące   wykorzystania   materiału   filmowego, zdjęć i dokumentów w produkcji telewizyjnej lub filmowej. LICENCJA Licencja    wysyłana    jest    równocześnie    z    materiałem    filmowym,    po    uiszczeniu    opłaty    wynikającej    z cennika. Pytania o interesujący Państwa materiał prosimy kierować pod adres poczty elektronicznej: film.archive@pism.co.uk  lub pocztowy: The Polish Institute and Sikorski Museum 20 Prince’s Gate SW7 1PT London Uwaga:   Prosimy   o   wykorzystywanie   adresu   poczty   elektronicznej   jedynie   do   kontaktów   z   Archiwum Filmowym. Kontakt    do   Archiwum    Instytutu    i    dla    osób    prowadzących    Badania    Rodzinne    podany    jest    w    dziale Archiwum/Badania Rodzinne.