Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Badania Rodzinne
Osoby poszukujące danych o żołnierzach, marynarzach i lotnikach PSZ pod operacyjnym dowództwem brytyjskim powinny pisać do: Ministry of Defence APC Disclosures 5 (Polish) Building 1 (Ops) RAF Northolt West End Road, Ruislip Middlesex, HA4 6NG Telephone: + 44 20 8833 8603 e-mail: NOR-PolishDiscOffice@mod.uk Osoby poszukujące danych o osobach, które służyły w Wojsku Polskim 1918-1939  powinny pisać do: Centralne Archiwum Wojskowe ul. Czerwonych Beretów 124 00-910 Warszawa-Rembertów Polska Osoby poszukujące danych o osobach służących w Wojsku Polskim we Francji w latach 1939-1940  powinny pisać do: Bureau Central des Archives Administratives Militaires Caserne Bernadotte 64023 Pau France Osoby poszukujące danych o osobach przebywających  w niewoli niemieckiej po kampanii 1939 roku powinny pisać do: Central Museum of POWs in Lambinowice ul. Minorytów 3 45-019 Opole Polska Z informacjami, otrzymanymi z powyższych instytucji, badacze mogą zgłosić się do Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego aby sprawdzić, czy w archiwum Instytutu istnieją jakiekolwiek dodatkowe informacje o poszukiwanych osobach.  Odpowiedzi na kwerendy korespondencyjne udzielane są w okresie od pięciu do sześciu miesięcy.