Copyright ©  2008-2017 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty
W Dziale Dokumentów będą zamieszczane różne archiwalia ze zbiorów Archiwum IPSM. Aby otworzy ć  pożądany plik, należy klikną ć  lewym przyciskiem myszy na nazwę kolekcji (nazwa podkreślona, w szarym kolorze). Zależnie od wielkości plik może "ładowa ć  się" nawet do kilku minut. Obecnie na stronie Działu Dokumentów:
PRM A.XII.1 A.7.307 A.44 A.60 LOT C B I KOL R 
Akta Prezydium Rady Ministrów, 1939 - 1991 Sztab NW i MSWojsk/MON - Gabinet Naczelnego Wodza Ambasada RP w Kujbyszewie, podzespół 307 Opieki Społecznej Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej: A.44.48/1 - A.44.52/19, A.44.52/20 - A.44.122/38, A.44.122/39 - A.44.123/10 Ambasada RP w Rzymie: A.60/1 - A.60/60, A.60/61 - A.60/112 Akta Polskich Sił Powietrznych, 1935 - 1947 Oddziałowe Kroniki i Dzienniki Działań Relacje z Kampanii 1939 roku  teczki: B.I.1a - B.I.25e,   B.I.26a - B.I.32i Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie Rozkazy dzienne
Armia Polska we Francji, zespół Oddziału III Operacyjnego Sztabu NW, t. 1A - akta szefa Sztabu NW, 1939-1940 Armia Polska we Francji, zespół Oddziału III Operacyjnego Sztabu NW, t.1B - korespondencja z aliantami i sprawy związane z władzami alianckimi, 1939-1940 7 Dywizja Piechoty PSZ z ZSRR. Spisy pochowanych na cmentarzach w Narpaj, Kenimech, Kermine i Stacja Kermine ze szkicami, 1942 podzespół 45: Zastępca Szefa Sztabu NW do Spraw Ogólnych. teczka 1: Korespondencja m.in. dotycząca Misji Łącznikowej przy SHAEF, 2 DSP w Szwajcarii, spraw wywiadowczych 1945 - 1946. Attache Wojskowy RP w Moskwie i Kujbyszewie, t.1 Korespondencja 1941-1943. Attache Wojskowy RP w Moskwie i Kujbyszewie, t.2 Akta dotyczące Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, 1942. Attache Wojskowy RP w Moskwie i Kujbyszewie, t.3 Raporty i meldunki 1942-1943. Attache Wojskowy RP w Moskwie i Kujbyszewie, t.4 Akta finansowe 1941-1943. Attache Wojskowy RP w Moskwie i Kujbyszewie, t.5 Listy wysiedleńców 1942-1943. Attache Wojskowy RP w Moskwie i Kujbyszewie, t.6 Różne osobiste attache wojskowego ppłk. dypl. T. Rudnickiego 1942-1943 Morski Dywizjon Lotniczy 1939 - relacje. Obrona Westerplatte 1939 - relacja dowódcy mjr. H. Sucharskiego i opracowanie płk. J. Siłakowskiego. Obrona Westerplatte 1939 - relacje załogi. Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946, Londyn 1952
(21 MB - pdf) (68,2 MB - pdf) (9,62 MB - pdf) (15,3 MB - pdf) (19 MB - pdf) (16,2 MB - pdf) (15,9 MB - pdf) (4,78 MB - pdf) (8,90 MB - pdf) (2,14 MB - pdf) (3,91 MB - pdf) (8,68 MB - pdf) (3,40 MB - pdf) (130 MB - pdf)