Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty Online
W Dziale Dokumentów będą zamieszczane różne archiwalia ze zbiorów Archiwum IPSM. Aby otworzy ć  pożądany plik, należy klikną ć  lewym przyciskiem myszy na nazwę kolekcji (nazwa podkreślona, w szarym kolorze). Zależnie od wielkości plik może "ładowa ć  się" nawet do kilku minut. Obecnie na stronie Działu Dokumentów:
PRM A.III A.IV A.XII A.7.307 A.44 A.60 MAR LOT C B I KOL R
Akta Prezydium Rady Ministrów, 1939 - 1991 Obozy internowania WP 1939 - 1940 Armia Polska we Francji, 1939 - 1940 Sztab NW i MSWojsk/MON Gabinet Naczelnego Wodza Ambasada RP w Kujbyszewie, podzespół 307 Opieki Społecznej Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej: A.44.48/1 - A.44.52/19, A.44.52/20 - A.44.122/38, A.44.122/39 - A.44.123/10 Ambasada RP w Rzymie: A.60/1 - A.60/60, A.60/61 - A.60/112 Marynarka Wojenna 1925 - 1947 Akta Polskich Sił Powietrznych, 1935 - 1947 Oddziałowe Kroniki i Dzienniki Działań Relacje z Kampanii 1939 roku  teczki: B.I.1a - B.I.25e,   B.I.26a - B.I.32i, B.I.47a - B.I.119f (varia) Kolekcje osobowe i organizacji na uchodźstwie Rozkazy dzienne
7 Dywizja Piechoty PSZ z ZSRR. Spisy pochowanych na cmentarzach w Narpaj, Kenimech, Kermine i Stacja Kermine ze szkicami, 1942 Wykaz polskich uchodźców w osiedlu Valivade-Kolhapur w Indiach, 1943-1948 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946, Londyn 1952