Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej (A.44.122/39 - A.44.277/4)
Watykan a Polska, 1949 Watykan a Polska, 1950 Watykan a Polska, 1951 Watykan a Polska, 1952 Watykan a Polska, tom I, 2.1.1953 - 10.8.1953 Watykan a Polska, tom II, 22.8.1953 - 29.12.1953 Watykan a Polska, tom I, 2.1.1954 - 14.6.1954 Watykan a Polska, tom II, 7.7.1954 - 31.12.1954 Watykan a Polska, tom I, 10.1.1955 - 28.10.1955 Watykan a Polska, tom II, 1.8.1955 - 29.12.1955 Watykan a Polska, tom I, 3.1.1956 - 23.7.1956 Watykan a Polska, tom II, 31.7.1956 - 29.12.1957 Watykan a Polska, 1957 Watykan a Polska, tom I, 4.1.1958 - 27.6.1958 Watykan a Polska, tom II, 26.6.1958 - 16.12.1958 Watykan a Polska, tom I, 2.1.1959 - 16.6.1959 Watykan a Polska, tom II, 23.6.1959 - 28.12.1959 Watykan a Polska, 1960 Watykan a Polska, 1961 Watykan a Polska, 1962 Watykan a Polska, 1963 Watykan a Polska, 1964 Watykan a Polska, 1965 Watykan a Polska, 1966 Watykan a Polska, 1967 Watykan a Polska, 1968 Watykan a Polska, 1969 Przemówienia Papieża Piusa XII do i o Polakach, 1939 - 1944 Sprawy osób prywatnych, 1938 Sprawy osób prywatnych, 1946 Sprawy osób prywatnych, 1947 Sprawy osób prywatnych, 1948 Sprawy osób prywatnych, 1949 Sprawy osób prywatnych, 1950 Sprawy osób prywatnych, 1951 Sprawy osób prywatnych, 1952 Sprawy osób prywatnych, 1953 Sprawy osób prywatnych, 1954 Sprawy osób prywatnych, 1955 Sprawy osób prywatnych, 1956 Sprawy osób prywatnych, 1957 Sprawy osób prywatnych, 1958 Sprawy osób prywatnych, 1959 Sprawy osób prywatnych, 1960 Sprawy osób prywatnych, 1961 Sprawy osób prywatnych, 1962 Sprawy osób prywatnych, 1963 Sprawy osób prywatnych, 1964 Sprawy osób prywatnych, 1965 Sprawy osób prywatnych, 1966 Sprawy osób prywatnych, 1967 Sprawy osób prywatnych, 1968 Sprawy osób prywatnych, 1969 Sprawy osób prywatnych, 1970 Klub Federalny Środkowo-Europejski, 1970 Drugi Sobór Watykański – Sesja I, 1962 Drugi Sobór Watykański – Sesja II, 1962 Drugi Sobór Watykański – Sesja III, 1962 Drugi Sobór Watykański – Sesja IV, 1962 Komunikaty prasowe II Soboru, 1962 Concilio Ecumenico Vaticano II, 1965 Działalność kleru polskiego, 1935 Działalność kleru polskiego, 1941 (zobacz też: A.44.304 i A.44.851) Działalność kleru polskiego, 1947 Działalność kleru polskiego, 1948 Działalność kleru polskiego, 1949 Działalność kleru polskiego, 1950 Działalność kleru polskiego, 1951 Działalność kleru polskiego, 1952 Działalność kleru polskiego, 1953 Działalność kleru polskiego, 1954 Działalność kleru polskiego, 1955 Działalność kleru polskiego, 1956 Działalność kleru polskiego, 1957 Działalność kleru polskiego, 1958 Działalność kleru polskiego, 1959 Działalność kleru polskiego, 1960 Działalność kleru polskiego, 1961 Działalność kleru polskiego, 1962 Działalność kleru polskiego, 1963 Działalność kleru polskiego, 1964 Obrządek Unijny, 1938 Kościół Prawosławny, 1938 Studenci polscy za granicą, 1946 - 1947 Studenci polscy za granicą, 1948 Studenci polscy za granicą, 1949 Studenci polscy za granicą, 1950
(48,2 MB - pdf) (62,6 MB - pdf) (34,3 MB - pdf) (29,7 MB - pdf) (73,8 MB - pdf) (67,8 MB - pdf) (31,7 MB - pdf) (9,90 MB - pdf) (42,6 MB - pdf) (8,60 MB - pdf) (52,1 MB - pdf) (18,6 MB - pdf) (46,8 MB - pdf) (15,8 MB - pdf) (36,9 MB - pdf) (27,8 MB - pdf) (20,7 MB - pdf) (28,8 MB - pdf) (24,8 MB - pdf) (26,6 MB - pdf) (36,4 MB - pdf) (28,4 MB - pdf) (20,7 MB - pdf) (20,7 MB - pdf) (16,7 MB - pdf) (20,4 MB - pdf) (8,00 MB - pdf) (2,40 MB - pdf) (6,70 MB - pdf) (34,3 MB - pdf) (49,4 MB - pdf) (23,6 MB - pdf) (35,4 MB - pdf) (36,5 MB - pdf) (38,4 MB - pdf) (28,6 MB - pdf) (23,7 MB - pdf) (38,0 MB - pdf) (37,4 MB - pdf) (42,0 MB - pdf) (25,6 MB - pdf) (22,0 MB - pdf) (12,7 MB - pdf) (14,7 MB - pdf) (16,9 MB - pdf) (11,0 MB - pdf) (17,0 MB - pdf) (19,4 MB - pdf) (17,8 MB - pdf) (17,7 MB - pdf) (16,7 MB - pdf) (11,1 MB - pdf) (7,54 MB - pdf) (6,93 MB - pdf) (57,6 MB - pdf) (25,7 MB - pdf) (61,9 MB - pdf) (108 MB - pdf) (57,9MB - pdf) (9,85 MB - pdf) (42,6 MB - pdf) (43,2 MB - pdf) (19,0 MB - pdf) (25,0 MB - pdf) (26,3 MB - pdf) (52,5 MB - pdf) (33,8 MB - pdf) (54,1 MB - pdf) (35,6 MB - pdf) (13,8 MB - pdf) (7,75 MB - pdf) (12,6 MB - pdf) (26,1 MB - pdf) (21,4 MB - pdf) (9,41 MB - pdf) (11,4 MB - pdf) (4,42 MB - pdf) (9,05 MB - pdf) (5,66 MB - pdf) (18,4 MB - pdf) (3,51 MB - pdf) (28,7 MB - pdf) (17,7 MB - pdf) (22,6 MB - pdf) (24,6 MB - pdf) (27,2 MB - pdf) (46,6 MB - pdf)
1  2  3  4  5  6
1  2  3  4  5  6