Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej (A.44.277/5 - A.44.324/21)
Studenci polscy za granicą, 1951 Studenci polscy za granicą, 1952 Studenci polscy za granicą, 1953 Studenci polscy za granicą, 1954 Studenci polscy za granicą, 1955 Studenci polscy za granicą, 1956 Studenci polscy za granicą, 1957 Studenci polscy za granicą, 1958 Studenci polscy za granicą, 1959 Studenci polscy za granicą, 1960 Studenci polscy za granicą, 1961 Studenci polscy za granicą, 1962 Studenci polscy za granicą, 1963 Studenci polscy za granicą, 1964 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1938 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1946 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1947 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1948 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1948 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1949 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1950 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1951 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1952 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1953 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1954 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1955 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1956 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1957 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1958 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1959 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1960 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1961 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1962 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1963 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe, 1964 Ośrodki i organizacje polskie za granicą, opieka prawna, cmentarze wojskowe (też A.44.2/2), 1946 Duszpasterstwo polskie za granicą (patrz A.44.249/2), 1938 Duszpasterstwo polskie za granicą, 1946 Opieka społeczna, cmentarze (też A.44.297/4), 1948 Rada Polonii Amerykańskiej, p. Piskowski (też A.44.297/4), 1948 Osiedlenia i organizacja Emigracji, 1946 Osiedlenia i organizacja Emigracji, 1947 Osiedlenia i organizacja Emigracji, 1948 Osiedlenia i organizacja Emigracji, 1948 Osiedlenia i organizacja Emigracji, 1949 Prasa, radio i propaganda, 1938 Prasa, radio i propaganda, 1946 Prasa, radio i propaganda, 1947 Prasa, radio i propaganda, 1948 Prasa, radio i propaganda, 1949 Prasa, radio i propaganda, 1950 Prasa, radio i propaganda, 1951 Prasa, radio i propaganda, 1952 Prasa, radio i propaganda, 1953 Prasa, radio i propaganda, 1954 Prasa, radio i propaganda, 1955 Prasa, radio i propaganda, 1956 Prasa, radio i propaganda, 1957 Prasa, radio i propaganda, 1958 Prasa, radio i propaganda, 1959 Prasa, radio i propaganda, 1960 Prasa, radio i propaganda, 1961 Prasa, radio i propaganda, 1962 Prasa, radio i propaganda, 1963 Prasa, radio i propaganda, 1964 Serwis informacyjny Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, 1954 Serwis informacyjny Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, 1955 Serwis informacyjny Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, 1956 Serwis informacyjny Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, 1957 Serwis informacyjny Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, 1958 Serwis informacyjny Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, 1959 Serwis informacyjny Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, 1960 Serwis informacyjny Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, 1961 Serwis informacyjny Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, 1962 Serwis informacyjny Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, 1963 Serwis informacyjny Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, 1964 Informazioni dalla Polonia, 1955 Informazioni dalla Polonia, 1956 Informazioni dalla Polonia, 1957 Informazioni dalla Polonia, 1958 Informazioni dalla Polonia, 1959 Informazioni dalla Polonia, 1960 Informazioni dalla Polonia, 1961 Informazioni dalla Polonia, 1962 Informazioni dalla Polonia, 1963 Informazioni dalla Polonia, 1964 Informazioni dei Polacchi all Estero, 1955
(15,0 MB - pdf) (6,31 MB - pdf) (2,65 MB - pdf) (4,25 MB - pdf) (3,80 MB - pdf) (5,86 MB - pdf) (8,91 MB - pdf) (1,03 MB - pdf) (4,87 MB - pdf) (12,5 MB - pdf) (3,41 MB - pdf) (2,59 MB - pdf) (3,17 MB - pdf) (3,16 MB - pdf) (8,65 MB - pdf) (25,9 MB - pdf) (47,2 MB - pdf) (18,8 MB - pdf) (13,5 MB - pdf) (37,4 MB - pdf) (51,1 MB - pdf) (24,2 MB - pdf) (22,9 MB - pdf) (34,8 MB - pdf) (16,2 MB - pdf) (17,7 MB - pdf) (19,1 MB - pdf) (17,0 MB - pdf) (15,9 MB - pdf) (12,0 MB - pdf) (13,2 MB - pdf) (27,2 MB - pdf) (15,1MB - pdf) (6,67 MB - pdf) (24,1 MB - pdf) (20,5 MB - pdf) (12,9 MB - pdf) (21,9 MB - pdf) (10,5 MB - pdf) (8,95 MB - pdf) (59,1 MB - pdf) (42,8 MB - pdf) (27,8 MB - pdf) (13,0 MB - pdf) (13,8 MB - pdf) (9,56 MB - pdf) (18,2 MB - pdf) (13,4 MB - pdf) (9,98 MB - pdf) (26,6 MB - pdf) (7,61 MB - pdf) (9,08 MB - pdf) (17,9 MB - pdf) (34,6 MB - pdf) (43,1 MB - pdf) (25,4 MB - pdf) (58,2 MB - pdf) (43,5 MB - pdf) (48,3 MB - pdf) (28,2 MB - pdf) (9,98 MB - pdf) (16,3 MB - pdf) (29,8 MB - pdf) (33,8 MB - pdf) (39,7 MB - pdf) (17,3 MB - pdf) (86,0 MB - pdf) (59,7 MB - pdf) (59,8 MB - pdf) (24,6 MB - pdf) (34,5 MB - pdf) (45,7 MB - pdf) (32,7 MB - pdf) (30,5 MB - pdf) (61,5 MB - pdf) (6,63 MB - pdf) (9,68 MB - pdf) (10,7 MB - pdf) (7,06 MB - pdf) (7,71 MB - pdf) (18,4 MB - pdf) (6,85 MB - pdf) (5,66 MB - pdf) (6,14 MB - pdf) (5,51 MB - pdf) (9,37 MB - pdf)
1  2  3  4  5  6
1  2  3  4  5  6