Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej (A.44.324/22 - A.44.417/25)
Informazioni dei Polacchi all Estero, 1955 P.A.T., 1946 (dalsze patrz 330) Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1950 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1951 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1952 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1953 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1954 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1955 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1956 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1957 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1958 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1959 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1960 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1961 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1962 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1963 Komunikaty prasowe, depesze, artykuły i biuletyny, 1964 MSZ referat polityczny „Przegląd informacyjny Polska a Zagranica”, 1935 MSZ referat polityczny „Przegląd informacyjny Polska a Zagranica”, 1936 MSZ referat polityczny „Przegląd informacyjny Polska a Zagranica”, 1937 MSZ referat polityczny „Przegląd informacyjny Polska a Zagranica”, 1938 MSZ referat polityczny „Przegląd informacyjny Polska a Zagranica”, 1939 Życiorys biskupa Spletta, Ordery (416), Druki (535), Mniejszości w Polsce, 1938 Obchody i uroczystości, 1949 Rok Jubileuszowy, 1950 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1948 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1949 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1950 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1951 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1952 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1953 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1954 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1955 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1956 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1957 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1958 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1959 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1960 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1961 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1962 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1963 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1964 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1965 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1966 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1967 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1968 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1969 Życzenia, zaproszenia, kondolencje, 1970 Ordery, odznaczenia i godności, 1938, 1946 - 1951 (patrz również 409) Ordery, odznaczenia i godności, 1952 Ordery, odznaczenia i godności, 1953 Ordery, odznaczenia i godności, 1954 Ordery, odznaczenia i godności, 1955 Ordery, odznaczenia i godności, 1956 Ordery, odznaczenia i godności, 1957 Ordery, odznaczenia i godności, 1958 Ordery, odznaczenia i godności, 1959 Ordery, odznaczenia i godności, 1960 Ordery, odznaczenia i godności, 1961 Ordery, odznaczenia i godności, 1962 Ordery, odznaczenia i godności, 1963 Ordery, odznaczenia i godności, 1964 Sprawy protokólarne, 1938 Sprawy protokólarne, 1939 Sprawy protokólarne, 1946 Sprawy protokólarne, 1947 Sprawy protokólarne, 1948 Sprawy protokólarne, 1949 Sprawy protokólarne, 1950 Sprawy protokólarne, 1951 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1952 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1953 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1953 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1954 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1955 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1956 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1957 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1958 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1959 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1960 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1961 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1962 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1963 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1964 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1965 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1966 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1967
(1,61 MB - pdf) (4,42 MB - pdf) (34,4 MB - pdf) (35,0 MB - pdf) (39,9 MB - pdf) (69,3 MB - pdf) (53,4 MB - pdf) (68,5 MB - pdf) (86,5 MB - pdf) (43,2 MB - pdf) (51,9 MB - pdf) (44,0 MB - pdf) (34,2 MB - pdf) (39,2 MB - pdf) (28,2 MB - pdf) (35,5 MB - pdf) (26,7 MB - pdf) (102 MB - pdf) (71,1 MB - pdf) (24,6 MB - pdf) (69,3 MB - pdf) (10,3 MB - pdf) (11,8 MB - pdf) (35,9 MB - pdf) (56,5 MB - pdf) (9,92 MB - pdf) (11,9 MB - pdf) (12,0 MB - pdf) (19,2 MB - pdf) (6,78 MB - pdf) (28,0 MB - pdf) (40,1 MB - pdf) (31,3MB - pdf) (11,1 MB - pdf) (8,40 MB - pdf) (12,3 MB - pdf) (6,45 MB - pdf) (7,46 MB - pdf) (8,39 MB - pdf) (7,67 MB - pdf) (5,68 MB - pdf) (12,2 MB - pdf) (11,8 MB - pdf) (36,3 MB - pdf) (13,9 MB - pdf) (10,7 MB - pdf) (15,7 MB - pdf) (6,49 MB - pdf) (28,1 MB - pdf) (4,98 MB - pdf) (4,39 MB - pdf) (4,58 MB - pdf) (2,93 MB - pdf) (2,35 MB - pdf) (4,20 MB - pdf) (2,81 MB - pdf) (406 KB - pdf) (1,47 MB - pdf) (1,58 MB - pdf) (505 KB - pdf) (592 KB - pdf) (2,34 MB - pdf) (5,66 MB - pdf) (12,7 MB - pdf) (11,6 MB - pdf) (10,2 MB - pdf) (3,43 MB - pdf) (4,71 MB - pdf) (2,63 MB - pdf) (4,57 MB - pdf) (10,0 MB - pdf) (8,11 MB - pdf) (442 KB - pdf) (8,80 MB - pdf) (9,13 MB - pdf) (12,1 MB - pdf) (12,3 MB - pdf) (15,5 MB - pdf) (14,0 MB - pdf) (11,3 MB - pdf) (16,3 MB - pdf) (19,3 MB - pdf) (20,4 MB - pdf) (12,1 MB - pdf) (11,1 MB - pdf) (11,5 MB - pdf) (13,5 MB - pdf)
1  2  3  4  5 6
1  2  3  4  5  6