Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej (A.44.417/26 - A.44.851/3)
Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1968 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1969 Sprawy protokólarne i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, 1970 Bilety na uroczystości, audiencje i zaproszenia, 1955 Bilety na uroczystości, audiencje i zaproszenia, 1956 Bilety na uroczystości, audiencje i zaproszenia, 1957 Bilety na uroczystości, audiencje i zaproszenia, 1958 Bilety na uroczystości, audiencje i zaproszenia, 1959 Bilety na uroczystości, audiencje i zaproszenia, 1960 Bilety na uroczystości, audiencje i zaproszenia, 1961 Bilety na uroczystości, audiencje i zaproszenia, 1962 Bilety na uroczystości, audiencje i zaproszenia, 1963 Bilety na uroczystości, audiencje i zaproszenia, 1964 Organizacja Ambasady, 1938 Organizacja Ambasady, 1939 Organizacja Ambasady, 1946 Organizacja Ambasady, 1947 Sprawa samochodów Ambasady, 1947 Organizacja Ambasady, 1948 Organizacja Ambasady, 1949 Organizacja Ambasady, 1950 Organizacja Ambasady, 1951 Organizacja Ambasady, 1952 Organizacja Ambasady, 1953 Organizacja Ambasady, 1954 Organizacja Ambasady, 1955 Organizacja Ambasady, 1956 Organizacja Ambasady, 1957 Organizacja Ambasady, 1958 Organizacja Ambasady, 1959 Organizacja Ambasady, 1960 Organizacja Ambasady, 1961 Organizacja Ambasady, 1962 Organizacja Ambasady, 1963 Organizacja Ambasady, 1964 Organizacja Ambasady, 1965 Organizacja Ambasady, 1966 Organizacja Ambasady, 1967 Organizacja Ambasady, 1968 Organizacja Ambasady, 1969 Organizacja Ambasady, 1970 Wizy i paszporty, 1938 Wizy i paszporty, 1946 Wizy i paszporty, 1947 Okólniki MSZ, 1938 Różne sprawy personalne, 1948 Biblioteka Ambasady (patrz 297), 1938 Dzienniki Urzędowe MSZ, 1938 Różne sprawy wizowe, 1949 Sprawy wizowe i przepustek, 1950 Przesyłki kurierskie, 1938 Przesyłki kurierskie, 1946 Przesyłki kurierskie, 1947-1948 Druki (patrz 409), 1938 Telegramy claris, 1946 Telegramy claris, 1947-1951 Referat funduszu specjalnego, 1938 Budżet, 1938 Budżet, 1946 Budżet, 1947 Budżet, 1948 Opieka nad Polakami, 1944 Paszporty, 1948 Paszporty, 1949 Paszporty, 1950 Paszporty, 1951 Paszporty, 1952 Paszporty, 1953 Paszporty, 1954 Paszporty, 1955 Paszporty, 1956 Paszporty, 1957 Paszporty, 1958 Paszporty, 1959 Paszporty, 1960 Paszporty, 1961 Paszporty, 1962 Paszporty, 1963 Paszporty, 1964 Sprawy wojskowe 2 Korpusu, 1946 Inwigilacja. Spis cudzoziemców wydalonych z granic RP, 1938 Dzienniki Ustaw RP, 1940-1944 Sytuacja w Kraju, 1951-1952 Mniejszości w Polsce (patrz 409), 1938 Mniejszości w Polsce (patrz 249), 1941 Mniejszości w Polsce (patrz 122), 1942
1  2  3  4  5  6
1  2  3  4  5  6
(12,3 MB - pdf) (14,7 MB - pdf) (17,4 MB - pdf) (1,58 MB - pdf) (2,91 MB - pdf) (1,81 MB - pdf) (6,77 MB - pdf) (7,42 MB - pdf) (1,93 MB - pdf) (6,12 MB - pdf) (3,70 MB - pdf) (8,32 MB - pdf) (5,89 MB - pdf) (8,06 MB - pdf) (8,40 MB - pdf) (30,3 MB - pdf) (19,6 MB - pdf) (5,34 MB - pdf) (25,5 MB - pdf) (15,5 MB - pdf) (18,9 MB - pdf) (17,3 MB - pdf) (20,3 MB - pdf) (24,9 MB - pdf) (17,0 MB - pdf) (17,0 MB - pdf) (8,93 MB - pdf) (18,6 MB - pdf) (11,4 MB - pdf) (7,75 MB - pdf) (16,4 MB - pdf) (18,5 MB - pdf) (14,1MB - pdf) (10,9 MB - pdf) (23,5 MB - pdf) (11,7 MB - pdf) (9,10 MB - pdf) (8,21 MB - pdf) (10,1 MB - pdf) (8,92 MB - pdf) (19,4 MB - pdf) (7,37 MB - pdf) (12,7 MB - pdf) (13,5 MB - pdf) (6,34 MB - pdf) (26,0 MB - pdf) (20,7 MB - pdf) (11,8 MB - pdf) (9,15 MB - pdf) (13,0 MB - pdf) (3,10 MB - pdf) (1,68 MB - pdf) (1,46 MB - pdf) (10,5 MB - pdf) (4,72 MB - pdf) (11,9 MB - pdf) (2,94 MB - pdf) (2,50 MB - pdf) (3,89 MB - pdf) (33,1 MB - pdf) (23,6 MB - pdf) (18,8 MB - pdf) (20,6 MB - pdf) (12,2 MB - pdf) (9,51 MB - pdf) (13,2 MB - pdf) (5,74 MB - pdf) (3,99 MB - pdf) (3,74 MB - pdf) (5,74 MB - pdf) (710 KB - pdf) (1,86 MB - pdf) (1,31 MB - pdf) (343 KB - pdf) (763 KB - pdf) (1,04 MB - pdf) (874 KB - pdf) (7,64 MB - pdf) (5,62 MB - pdf) (63,7 MB - pdf) (7,56 MB - pdf) (14,7 MB - pdf)