Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.44 Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej (A.44.48/1 - A.44.52/19)
Informacje od placówek, 1946 Placówki afiliowane do Ambasady, 1947 Polska a Państwa, 9.5.1939 - 13/11/1939 Polska a Państwa, tom I, 5.1.1941 - 31.3.1941 Polska a Państwa, tom II, 2.4.1941 - 7.6.1941 Polska a Państwa, tom III, 3.7.1941 - 31.12.1941 Polska a Państwa, tom I, 7.1.1942 - 23.5.1942 Polska a Państwa, tom II, 25.5.1942 - 29.12.1942 Polska a Państwa, 1943 Polska a Państwa, 1944 Polska a Państwa, 1945 Sprawa propozycji Dumbarton Oaks stworzenia międzynarodowej organizacji bezpieczeństwa, 1945 Polska a Sowiety, tom I, 2.1.1945 - 20.6.1945 Polska a Sowiety, tom II, 24.6.1945 - 28.12.1945 Polska a Stany Zjednoczone, 1946 - 1950 Polska a Państwa, 1946 Polska a Państwa, 1947 Polska a Państwa, 1948 Polska a Państwa, 1949 Polska a Państwa, 1950 Polska a Państwa, 1951 Polska a Państwa, 1952 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1953 - 29.6.1953 Polska a Państwa, tom II, 2.7.1953 - 31.12.1953 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1954 - 30.6.1954 Polska a Państwa, tom II, 1.7.1954 - 31.12.1954 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1955 - 21.5.1955 Polska a Państwa, tom II, 23.5.1955 - 5.11.1955 Polska a Państwa, tom III, 5.11.1955 - 31.12.1955 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1956 - 5.5.1956 Polska a Państwa, tom II, 5.5.1956 - 1.8.1956 Polska a Państwa, tom III, 1.8.1956 - 31.12.1956 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1957 - 31.5.1957 Polska a Państwa, tom II, 1.6.1957 - 30.11.1957 Polska a Państwa, tom III, 1.12.1957 - 31.12.1957 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1958 - 12.5.1958 Polska a Państwa, tom II, 12.6.1958 - 29.10.1958 Polska a Państwa, tom III, 29.10.1958 - 31.12.1958 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1959 - 18.9.1959 Polska a Państwa, tom II, 18.9.1959 - 31.12.1959 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1960 - 25.5.1960 Polska a Państwa, tom II, 31.5.1960 - 8.12.1960 Polska a Państwa, tom III, 10.12.1960 - 31.12.1960 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1961 - 24.6.1961 Polska a Państwa, tom II, 24.6.1961 - 31.12.1961 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1962 - 22.6.1962 Polska a Państwa, tom II, 25.6.1962 - 31.12.1962 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1963 - 26.6.1963 Polska a Państwa, tom II, 29.9.1963 - 31.12.1963 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1964 - 10.6.1964 Polska a Państwa, tom II, 10.6.1964 - 29.12.1964 Polska a Państwa, tom III, 20.12.1964 - 31.12.1964 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1965 - 2.7.1965 Polska a Państwa, tom II, 14.7.1965 - 31.12.1965 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1966 - 11.7.1966 Polska a Państwa, tom II, 11.7.1966 - 31.12.1966 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1967 - 28.7.1967 Polska a Państwa, tom II, 31.7.1967 - 27.12.1967 Polska a Państwa, tom I, 1.1.1968 - 10.12.1968 Polska a Państwa, 1969 Polska a Państwa, tom I, 1970 Polska a Państwa, tom II, 1970 Misja X Leona Puciała do Stolicy Apostolskiej z ramienia Litwy Środkowej, 1921 - 1922 Ogólne stosunki polityczne Włoch z Polską (kopia z Ambasady RP w Rzymie), 1940 Listy prywatne (patrz A.44.297/1), 1938 Listy prywatne, 1938 Listy prywatne, 1946 Listy prywatne, 1947 Listy prywatne, 1948 Listy prywatne, 1949 Listy prywatne, 1950 Listy prywatne, 1951 Listy prywatne, 1952 Listy prywatne, 1953 Listy prywatne, 1954 Listy prywatne, 1955 Listy prywatne, 1956 Listy prywatne, 1957 Listy prywatne, 1958 Listy prywatne, 1959 Listy prywatne, 1960 Listy prywatne, 1961 Listy prywatne, 1962 Listy prywatne, 1963
(55,6 MB - pdf) (11,7 MB - pdf) (17,6 MB - pdf) (33,6 MB - pdf) (47,5 MB - pdf) (47,3 MB - pdf) (27,8 MB - pdf) (29,8 MB - pdf) (84,8 MB - pdf) (98,3 MB - pdf) (59,3 MB - pdf) (12,8 MB - pdf) (79,8 MB - pdf) (39,8 MB - pdf) (20,8 MB - pdf) (27,0 MB - pdf) (43,3 MB - pdf) (32,9 MB - pdf) (54,6 MB - pdf) (58,8 MB - pdf) (48,9 MB - pdf) (63,0 MB - pdf) (40,0 MB - pdf) (43,8 MB - pdf) (38,0 MB - pdf) (33,5 MB - pdf) (58,3 MB - pdf) (50,4 MB - pdf) (19,5 MB - pdf) (37,1 MB - pdf) (53,2 MB - pdf) (62,2 MB - pdf) (54,7 MB - pdf) (50,7 MB - pdf) (9,90 MB - pdf) (41,9 MB - pdf) (52,3 MB - pdf) (23,1 MB - pdf) (54,4 MB - pdf) (33,4 MB - pdf) (50,8 MB - pdf) (48,2 MB - pdf) (4,70 MB - pdf) (41,3 MB - pdf) (75,6 MB - pdf) (53,0 MB - pdf) (53,8 MB - pdf) (51,4 MB - pdf) (47,8 MB - pdf) (36,6 MB - pdf) (76,0 MB - pdf) (11,5 MB - pdf) (45,1 MB - pdf) (58,5 MB - pdf) (71,9 MB - pdf) (57,9 MB - pdf) (51,8 MB - pdf) (38,1 MB - pdf) (86,7 MB - pdf) (73,9 MB - pdf) (61,3 MB - pdf) (26,3 MB - pdf) (35,9 MB - pdf) (17,6 MB - pdf) (27,2 MB - pdf) (46,4 MB - pdf) (10,8 MB - pdf) (17,5 MB - pdf) (35,7 MB - pdf) (15,5 MB - pdf) (10,5 MB - pdf) (33,2 MB - pdf) (52,3 MB - pdf) (20,3 MB - pdf) (30,2 MB - pdf) (33,6 MB - pdf) (36,8 MB - pdf) (22,7 MB - pdf) (11,9 MB - pdf) (15,7 MB - pdf) (14,9 MB - pdf) (23,8 MB - pdf) (53,4 MB - pdf)
1  2  3  4  5  6
1  2  3  4  5  6