Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.44 Ambasada RP w Rzymie teczki A.60/61 - A.60/112
Materiały traktujące o eksporcie spirytusu, wódek czystych i gatunkowych, oraz o przemyśle spirytusowym, 1932-1935 Państwowy Instytut Eksportowy, informacje przemysłowe i handlowe, 1933-1935 Sprawozdania okresowe radcy handlowego Ambasady R.P. w Rzymie, charakteryzujące polsko-włoską wymianę towarową, 1929-1935 Konwencje konsularne polsko-włoskie, 1931-1938 Realizacja umów handlowych polsko-włoskich, 1937-1939 Wymiana handlowa polsko-włoska, 1933-1939 Włoska polityka węglowa, 1937-1939 Węgie1 polski na rynku włoskim, 1936-1937 Sprawy węglowe (różne), 1937-1939 Działalność Instytutu Rekonstrukcji Przemysłowej (I.R.I). Interwencja państwa faszystowskiego w życie gospodarcze Włoch, 1937-1939 Traktat handlowy włosko-argentyński, 1933-1938 Mięso i przetwory mięsne - eksport do Włoch, 1939 Włosko-Polska Izba Handlowa, 1932-1933 Polskie wyroby tytoniowe - cenniki, 1933-1935 Prof. Ignacy Mościcki (Prezydent R.P.) - sposób ozonizacji i puryfikacji powietrza, zainteresowanie nim firmy włoskiej “Societa Publici Esercizi”, 1935 Eksport ziemniaków z Polski do Włoch, 1932-1936 Informacje o pracy Instytutu Bakteriologiczno-Serologicznego oraz wykaz leków i szczepionek Roczniki Polskiego Związku Producentów Filmowych, 1933-1935 Informacje o włoskich uzdrowiskach, 1934 Sprawa kupna domu dla Ambasady, 1934 Lloyd Szwedzki: Komunikacja między Gdynią a Sycylią, 1932-1934 Sprawozdania W. Kolankowskiego, konsula R.P. w Mediolanie z jego podróży do Polski, 1934 Charakterystyka elektryfikacji wsi we Włoszech, 1933 Fabryki włoskie produkujące kwas taninę i kwas galusowy, 1934 Konsulat R.P. w Trieście: Raport morski za 1932 rok Import owoców z Włoch do Polski, 1929-1934 Sprawa powierzenia Emilio Sciolli konsula honorowego R.P. w Turynie, 1934 Informacje o włoskich umowach kompensacyjnych i clearingowych, 1934 Sprawa układu handlowego włosko-greckiego, 1934 Reglamentacja przywozu towarów do Włoch, 1933-1934 Umowy i stosunki gospodarcze włosko-niemieckie, ich znaezenie dla Polski, 1932-1938 Umowy handlowe włosko-bułgarskie, 1934-1938 Stosunki i umowy handlowo-gospodarcze włosko-czechosłowackie, 1933-1938 Układ handlowy włosko-duński, 1938  Umowy, traktaty, stosunki gosnodarczo-handlowe włosko-austriackie, 1932-1938 Stosunki gospodarcze, rokowania i układ handlowy włosko-jugosłowiański, 1934-1938 Układ i stosunki gospodarcze włosko-japońskie, 1932-1938 Umowy i stosunki gospodarcze włosko-francuskie, 1932-1938 Stosunki i umowy handlowe włosko-węgierskie, 1931-1938 Stosunki i umowy handlowe włosko-angielskie, 1935-1938 Traktat przyjaźni i gospodarczy Włoch z Jemenem, 1938 Sprawy sanitarne i weterynaryjne, 1934-1938 Wydawnictwa i informacje reklamowe, 1933-1937 Sprawa organizacji Wystawy Światowej w Warszawie w roku 1943, 1935 Statki "Pilsudski" i "Batory", wodowanie i pierwsze rejsy, 1935-1936 Uroczystości 15-lecia Niepodległości, 1933 Generał Wieniawa-Długoszowski o święcie Kawalerii w Krakowie dla upamiętnienia 250 rocznicy odsieczy wiedeńskiej, 1933 Kandydatura Rudolfa Gadzińskiego na korespondenta Polskiego Instytutu Eksportowego w Trypolisie, 1934 Włoska polityka gospodarcza - raporty radcy handlowego Ambasady R.P. w Rzymie, 1932-1936 Włoska polityka antysankcyjna i stosunki włosko-polskie w okresie sankcji; raporty radcy handlowego Ambasady R.P. w Rzymie, 1935-1936 Polityka gospodarcza Włoch, okres posankcyjny (od 6.X.1936). Raporty radcy handlowego Ambasady R.P. w Rzymie, 1936-1938 Materiały różne radcy handlowego Ambasady R.P. w Rzymie. M.in.: broszury reklamowe polskich eksporterów, eksport celulozy do Włoch, eksport maszyn do pisania, sprawa kupna żywych muflonów, eksport nart i przyborów, firmy żydowskie - eksport obręczy do opakowań, sprawa wzorów i próbek w urzędach zagranicznych R.P., Linie Morskie "Lloyd Triestino", FIAT sprawa odstąpienia znacznej części akcji "Consorcio Triestino per i traffici con 1'stero", 1932-1937
(24,9 MB - pdf) (4,20 MB - pdf) (34,3 MB - pdf) (22,3 MB - pdf) (4,10 MB - pdf) (29,1 MB - pdf) (22,4 MB - pdf) (2,10 MB - pdf) (12,5 MB - pdf) (14,7 MB - pdf) (5,70 MB - pdf) (4,20 MB - pdf) (1,50 MB - pdf) (2,70 MB - pdf) (1,30 MB - pdf) (20,7 MB - pdf) (2,00 MB - pdf) (8,50 MB - pdf) (766  KB - pdf) (2,60 MB - pdf) (5,00 MB - pdf) (2,80 MB - pdf) (941  KB - pdf) (510  KB - pdf) (4,20 MB - pdf) (2,80 MB - pdf) (1,70 MB - pdf) (1,30 MB - pdf) (759  KB - pdf) (40,5 MB - pdf) (20,4 MB - pdf) (1,30 MB - pdf) (3,50 MB - pdf) (676  KB - pdf) (16,5 MB - pdf) (9,30 MB - pdf) (3,10 MB - pdf) (13,8 MB - pdf) (14,5 MB - pdf) (4,50 MB - pdf) (741  KB - pdf) (3,70 MB - pdf) (7,30 MB - pdf) (1,10 MB - pdf) (1,30 MB - pdf) (1,40 MB - pdf) (1,50 MB - pdf) (1,20 MB - pdf) (61,5 MB - pdf) (19,7 MB - pdf) (45,5 MB - pdf) (38,9 MB - pdf)
1  2