Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.44 Ambasada RP w Rzymie teczki A.60/1 - A.60/60
Zagraniczne frachty w imporcie i eksporcie polskim, 1935 - 1936 Konferencja kontyngentowo-weterynaryjna, 1930 Umowa z FIATem, 1931 Taryfy morskie, 1934 - 1936 Port w Trieście i sprawa konkurencji z portami niemieckimi, 1933 - 1935 Projekt włosko-polskiej linii nawigacyjnej, 1934 - 1936 Port Gdynia a porty włoskie, Zygmunt Krajewski - taksator portu w Gdyni, 1932 - 1935 Polityka węglowa Włoch i węgiel polski, 1932 - 1934 Włoski rynek węglowy i sprawy polskiego eksportu węglowego do Włoch, 1933 - 1936 Eksport węgla polskiego do Włoch - zagadnienia ogólne, 1932 - 1936 Eksport węgla polskiego. Sprawa przedstawicielstwa koncernów polskich, 1934-1936 Sprawy transportu węgla polskiego do Włoch. Manco w transportach węgla, 1933-1934 Rolnictwo: eksport polski do Włoch, współpraca polskich organizacji, stowarzyszeń i towarzystw rolniczych z podobnymi włoskimi, 1925-1929 Rewizja polsko-włoskiej umowy handlowej, 1925 Polskie traktaty handlowe, 1921-1928 Ochrona włoskiej hodowli bydła i jej konsekwencje handlowe, 1930-1832 Pertraktacje polsko-włoskie o kontyngenty i taryfy prefer., 1932 Ziemniaki - sprawa eksportu do Włoch, 1929-1932 Konferencja Bukaresztańska państw Bloku Rolnego, 1933 Sprawa traktatów handlowych polsko-włoskich, 1921-1933 Rewizja traktatu handlowego polsko-włoskiego z 1922 r. Protokóły posiedzeń polsko-włoskiej Komisji, 1922-1933 Stosunki handlowe i gospodarcze polsko-włoskie. Materiały wskazujące na potrzebę rewizji traktatu handlowego z 1922 roku, 1929-1933 Albania i nawiązywanie stosunków handlowych, sprawowanie opieki konsularnej nad Polakami w Albanii,  1933-1936 Sprawy eksportu do Włoch polskiej szynki i wędlin, 1933-1936 Ustawodastwo pracy i opieka społeczna Włoszech, 1933-1936 Bezrobocie i walka z nim we Włoszech, 1932-1938 Umowa handlowa Polski z Albanią - sprawa jej zawarcia oraz stusunki handlowe polsko-albańskie, 1929- 1936  Zestawienie Głównego Urzędu Statystycznego zutytułowane: Handel zagraniczny Polski z Włochami. 1933-1936 Bydło rogate: przepisy importowe i weterynaryjne, rynek włoski sprawy trnnsportowe, 19 32-1935 Włoska polityka finansowa, 1934-1936 Informacje o włoskim rynku finansowym, 1933-1934 Włoskie kredyty eksportowe, 1933-1934 Zakup przez Ministerstwo Spraw Wojskowych okularów lotniczych w firmie "Giuseppe Ratti", 1933 Reglamentacja przywozu towarów do Włoch, 1934-1936 Umowy tytoniowe: polsko-albańska i polsko-włoska, 1933-1936 Traktat włosko-albański, 1936 Umowa włosko-hiszpańska w sprawie wyrównania wzajemnych należności, 1936 Układ clearingowy Włoch z Islandią, 1936 Przepisy importowe i fiskalne stosowane we Włoszecg wobec, 1933-1936 Ruch turystyczny między Włochami a Polską, 1933-1936 Przewóz emigrantów (Sprawozdania Konsulatu R.P. w Trieście, głównie o emigracji Żydów z Polski do Palestyny), 1932-1936 Raporty celne radcy handlowego Ambasady R.P. w Rzymie, 1932-1937 Handlowa umowa włosko-brazylijska oraz inne umowy tych państw, 1931-1937 Sprawa traktatu handlowego włosko-holenderskiego,1934-1937 Międzynarodowe Targi Poznańskie, 1933-1937 Targi Wschodnie we Lwowie, 1933-1937 Targi chmielowe w Lublinie, 1933-1935 Powstanie Komitetu Targów i Wystaw Zagranicznych, 1934 Targi w Bari. Udział Polski, 1932-1934 Blon Naddunajski, 1933-1937 Zamówienia polskie w stoczni Monfalcone, 1933-1937 Eksport jaj z Polski, 1933-1935 Eksport koni, 1932-1935 Targi w Tripoli, 1933-1935 Targi w Padwie, 1934 Międzynarodowe wystawy i targi we Włoszech, organizacja, warunki udziału, 1932-1934 Rokowania i umowy gospodarcze włosko- sowieckie, 1932-1939 Korespondencja prywatna radcy handlowego Ambasady R.P. w Rzymie, 1935 Pisma Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie zagranicznego ustawodastwa gospodarczego, 1933 Włosko-tureckie rokowania gospodarcze, 1932-1935
(743 KB - pdf) (6,72 MB - pdf) (654 KB - pdf) (1,05 MB - pdf) (1,30 MB - pdf) (1,91 MB - pdf) (2,42 MB - pdf) (2,65 MB - pdf) (11,8 MB - pdf) (9,64 MB - pdf) (2,30 MB - pdf) (5,30 MB - pdf) (15,9 MB - pdf) (21,6 MB - pdf) (17,5 MB - pdf) (15,7 MB - pdf) (5,70 MB - pdf) (14,9 MB - pdf) (7,50 MB - pdf) (17,9 MB - pdf) (9,60 MB - pdf) (15,9 MB - pdf) (9,80 MB - pdf) (16,2 MB - pdf) (14,0 MB - pdf) (10,3 MB - pdf) (12,7 MB - pdf) (21,7 MB - pdf) (5,60 MB - pdf) (32,7 MB - pdf) (4,10 MB - pdf) (1,30 MB - pdf) (852 KB - pdf) (59,4 MB - pdf) (2,00 MB - pdf) (800  KB - pdf) (867  KB - pdf) (2,10 MB - pdf) (6,60 MB - pdf) (19,4 MB - pdf) (14,9 MB - pdf) (79,0 MB - pdf) (5,00 MB - pdf) (2,70 MB - pdf) (34,7 MB - pdf) (19,0 MB - pdf) (2,20 MB - pdf) (3,30 MB - pdf) (57,6 MB - pdf) (38,9 MB - pdf) (4,10 MB - pdf) (18,6 MB - pdf) (8,90 MB - pdf) (5,70 MB - pdf) (552  KB - pdf) (2,70 MB - pdf) (16,1 MB - pdf) (1,10 MB - pdf) (557  KB - pdf) (4,90 MB - pdf)
1  2