Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.7.307 Ambasada RP w Kujbyszewie, Podzespół 307 Opieki Społecznej
Wykaz mężów zaufania ambasady, 1942 Wykaz sprawozdań mężów zaufania, 1942 Akta delegata w Bucharze, 1942 Tablice sieci terenowej delegatur Ambasady RP w ZSRR, 30/09/1942 Delegatura na Jakucką SSR, siedziba Ałdan Jakucki, 12/1941-04/1942 Delegatura na obłast Ałma-Ata (6a) republikę Kirgizką (6b) siedziba Ałma-Ata, 10/1941-12/1942 Delegatura na obłast Archangielską i Wołogodską, siedziba w Archangielsku, 10/1941-12/1942 Delegatura na Ałtajski Kraj (8a) i obłast Nowosybirską (8b), siedziba w Barnaud, 08/1941-10/1942 Delegatura na obłast Czelabińską (9a) i Swierdłowską (9b), 01/1941-11/1942, Delegatura na obłast Czelabińską i Swierdłowską (9c), 1941-1945 Delegatura na obłast Turkmeńską SSR (10a) i południową Kazachstańską i Kzylordyńską (10b), siedziba w  Ashabad, 03/1942-06/1942 Delegatura na obłast Baszkirską (11a), Czkałowską i Aktiubińską (11b), 10/1941-12/1942 Delegatura na obłast Kirowską (12a), Mołotowską (12b) i Gorkowską (12c)  siedziba Kirów, 10/1941-12/1942 Delegatura na Krasnojarski Kraj (13a) i obłast Irkucką (13b), 10/1941-12/1942 Delegatura na obłast Kustanajską, 10/1941-11/1942 Delegatura na obłast Pawłodarską, 10/1941-08/1942 Delegatura na obłast Pawłodarską, depesze, 02/1942-09/1942 Delegatura na obłast Tadżykistańską i Uzbekistańską, siedziba w Samarkandzie, 1942 Delegatura na obłast Tadżykistańską i Uzbekistańską, siedziba w Samarkandzie, 194210/1941-10/1942 Delegatura na obłast Tadżykistańską i Uzbekistańską, siedziba w Samarkandzie, 11/1941-04/1942 Delegatura w Semipałatyńsku, 11/1941-07/1942 Delegatura w Semipałatyńsku, 07/1941-07/1942 Delegatura w Syktywkarze, Komi ASSR, 11/1941-06/1942 Delegatura w Syktywkarze, Komi ASSR, 11/1942 Delegautra w Samarkandzie, zapomogi dla rodzin wojskowych (rejon bułungorski), 1942 Delegautra w Samarkandzie, zapomogi dla rodzin wojskowych (rejon dżambajski), 1942 Zapomogi dla rodzin wojskowych (rejon Dżizak), 1942 Zapomogi dla rodzin wojskowych (rejon komsomolski), 1942 Zapomogi dla rodzin wojskowych (rejon Past-Dargomski), 1942 Zapomogi dla rodzin wojskowych - delegatura w Samarkandzie Delegatura w Samarkandzie - depesze, 1942 Zapomogi dla rodzin wojskowych (rejon Urgut), 1942 Zapomogi dla rodzin wojskowych (rejon Zaamiński), 1942 Zapomogi dla rodzin wojskowych (rejon Katta-Kurgan), 12/1941-07/1942 Delegatura w Samarkandzie - Księga kasow Nr 2, 05-07/1942 Liczba i rozmieszczenie obywateli polskich w ZSRR, 25/04/1943 Zakłady opieki, 16/02/1943 Wykaz współpracowników ambasady, więzionych na terenie ZSRR, 1942-1943 Wykaz stanu liczebnego i rozmieszczenia dzieci i sierot polskich w ZSRR, 25/04/1943 Sprawozdanie z działalności zakładów opieki Ambasady w ZSRR, 01/11/1941-15/02/1943 Sprawozdanie Działu Konsularnego, 01/09/1941-05/05/1943 Kopia powyższego sprawozdania Sprawozdanie finansowe Działu Opieki Społecznej, 12/08/1943 Sprawozdanie z Działalności Ambasady, 07/08/1941-06/05/1943 Kopia powyższego sprawozdania Pomoc i opieka nad ludnością żydowską, 08/1943 Położenie ludności polskiej we wsch. Syberii, 02/1942-02/1943 Położenie ludności polskiej w śr. Syberii (Ałtajski Kraj, Nowosybirska i Kiemierowska obłast), 29/03/1943 Sprawozdanie finansowe Działu Opieki Społecznej, 01/12/1942
(15,6 MB - pdf) (15,6 MB - pdf) (6,22 MB - pdf) (13,3 MB - pdf) (6,74 MB - pdf) (20,8 MB - pdf) (20,3 MB - pdf) (21,7 MB - pdf) (4,20 MB - pdf) (23,1 MB - pdf) (12 MB - pdf) (28,2 MB - pdf) (32 MB - pdf) (2,93 MB - pdf) (2,71 MB - pdf) (36,7 MB - pdf) (22,7 MB - pdf) (55,7 MB - pdf) (47,3 MB - pdf) (3,83 MB - pdf) (52 MB - pdf)  (46,9 MB - pdf) (37,6 MB - pdf)  (14 MB - pdf) (26,7 MB - pdf) (2,23 MB - pdf)  (51,8 MB - pdf) (5,93 MB - pdf) (29,3 MB - pdf)  (27 MB - pdf) (26,4 MB - pdf) (9,73 MB - pdf)  (13,7 MB - pdf) (25,8 MB - pdf) (22,5 MB - pdf) (12,4 MB - pdf) (18,7 MB - pdf) (3,16 MB - pdf) (4,55 MB - pdf) (2,67 MB - pdf) (14,5 MB - pdf) (42,7 MB - pdf) (6,59 MB - pdf) (15,7 MB - pdf) (6,96 MB - pdf) (15,9 MB - pdf) (6,89 MB - pdf) (68,3 MB - pdf) (60,5 MB - pdf) (59,4 MB - pdf) (15,3 MB - pdf) (14,7 MB - pdf) (15,2 MB - pdf) (40,2 MB - pdf) (12,4 MB - pdf) (8,98 MB - pdf) (14,8 MB - pdf)