Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON Gabinet Naczelnego Wodza
Jeńcy, internowani, uchodźcy: obozy internowanych w Szwajcarii, 1941-1943 Jeńcy, internowani, uchodźcy: obozy internowanych w Hiszpanii, 1940-1943 Jeńcy, internowani, uchodźcy: polscy uchodźcy wojenni w Niemczech, 1944-1945 Jeńcy, internowani, uchodźcy: jeńcy wojenni, 1942-1943 Stosunki polsko - brytyjskie: korespondencja Sikorski – Churchill, 1940-1942 Stosunki polsko - brytyjskie: korespondencja Sikorski – Eden, 1940-1942 Stosunki polsko - brytyjskie: korespondencja Anders – Churchill, 1945 Stosunki polsko – amerykańskie, 1942-1945 Memoriały, oceny, umowy, 1940-1945 Rozwój stosunków polsko – sowieckich, 1941-1945 czI (37,0 MB - pdf) czII (51,9 MB - pdf) Sprawy sowieckie – 1941: korespondencja z aliantami, Sprawy sowieckie – 1941: dyrektywy i zarządzenia Premiera i Rządu Sprawy sowieckie – 1941: pisma gen. Andersa Sprawy sowieckie – 1941: Kraj wobec ZSRR Sprawy sowieckie – 1941: opinia publiczna Sprawy sowieckie – 1941: pomoc dla ludności polskiej w ZSRR Sprawy sowieckie – 1941: organizacja PSZ w Rosji Sprawy sowieckie – 1941: opracowania, referaty, notatki Sprawy sowieckie – 1941: korespondencja z gen. Sosnkowskim Sprawy sowieckie – 1942: korespondencja z aliantami Sprawy sowieckie – 1942: pisma amb. Prof. Kota Sprawy sowieckie – 1942: raporty gen. Andersa Sprawy sowieckie – 1942: raporty placówek zagr. Sprawy sowieckie – 1942: meldunki II Oddziału Sprawy sowieckie – 1942: opracowania, raporty i notatki Sprawy sowieckie – 1942: różne Sprawy sowieckie – 1942: głosy prasy Sprawy sowieckie – 1942: zarządzenia wł. nacz. Sprawy sowieckie – 1942: mapa rozmieszczenia obozów polskich w ZSRR Sprawy sowieckie – 1943: korespondencja z Sowietami Sprawy sowieckie – 1943: rozmowy z aliantami Sprawy sowieckie – 1943: zarządzenia władz naczelnych Sprawy sowieckie – 1943: depesze ambasady RP w ZSRR Sprawy sowieckie – 1943: głos prasy zagranicznej Sprawy sowieckie – 1943: opracowania, referaty i notatki Sprawy sowieckie – 1943: raporty polskich placówek zagranicznych Sprawy sowieckie – 1943: meldunki Sztabu NW Sprawy sowieckie 1944: zarządzenia władz naczelnych Sprawy sowieckie 1944: raporty polskich placówek zagranicznych Sprawy sowieckie 1944: opracowania i notatki Sprawy sowieckie 1944: umowy Meldunki attaché wojsk, IX.1924-IX.1943 Korespondencja Habsburgów, 1942-1943 Notatki prasowe, 1942-1943 Interwencja w sprawie pomocy dla AK, VIII-IX.1944 Sprawy żydowskie: ogólnie, 1942-1943 Różne, 1940-1943 Różne, 1944 Różne, 1945 Akta Ronikiera,  pisma por. J. Tomaszewskiego, 1942-1943 Referat Historyczny: Dziennik podawczy referatu, 1941-1942 Referat Historyczny: Korespondencja referatu, 1941-1942 Referat Historyczny: Materiały historyczne zebrane przez referat, 1939-1941 Referat Historyczny: Protokół o wydzielaniu części akt z kancelarii Gabinetu NW, 5.VIII.1943 Referat Ogólny Akta tajne, 1944-1945 Akta tajne, 1942-1943 Akta ogólne, 1940-1944 Akta ogólne (m.in. Sprawozdanie MON za  1942-43, 1944-1945 Stany liczbowe PSZ, 1941-1946 Notatki z rozmów NW, 1942-1944 Pertraktacje w sprawie umowy Bardsea – Monika, 1943-1944 Akcja kontynentalna Bardsea – Monika, 1944 Sprawa gen. Sosabowskiego, 1944 Sprawy personalne, 1940-1945 Sprawy PKPR, 1946-1947 Sprawy czechosłowackie, 1943-1945
(554 KB - pdf) (3,91 MB - pdf) (23,3 MB - pdf) (9,45 MB - pdf) (8,50 MB - pdf) (0,98 MB - pdf) (441 KB - pdf) (10,0 MB - pdf) (11,1 MB - pdf) (4,59 MB - pdf) (671 KB - pdf) (214 KB - pdf) (202 KB - pdf) (1,25 MB - pdf) (1,67 MB - pdf) (305 KB - pdf) (658 KB - pdf) (885 KB - pdf) (4,52 MB - pdf) (170  KB - pdf) (232 KB - pdf) (403 KB - pdf) (263 KB - pdf) (1,65 MB - pdf) (1,56 MB - pdf) (355  KB - pdf) (443 KB - pdf) (16,0  MB - pdf) (403 KB - pdf) (1,00 MB - pdf) (2,82 MB - pdf) (247 KB - pdf) (2,24 MB - pdf) (487  KB - pdf) (1,73  MB - pdf) (211 KB - pdf) (3,23 MB - pdf) (1,48 MB - pdf) (1,01 MB - pdf) (579 KB - pdf) (18,6 MB - pdf) (2,03 MB - pdf) (65,1 MB - pdf) (1,71 MB - pdf) (68,0 MB - pdf) (60,9 MB - pdf) (45,5 MB - pdf) (28,2 MB - pdf) (28,7 MB - pdf) (438 KB - pdf) (12,4 MB - pdf) (112 MB - pdf) (723 KB - pdf) (59,3 MB - pdf) (42,5 MB - pdf) (23,2 MB - pdf) (75,6 MB - pdf) (63,1 MB - pdf) (5,63 MB - pdf) (11,3 MB - pdf) (5,95 MB - pdf) (11,9 MB - pdf) (11,2 MB - pdf) (67,8 MB - pdf) (27,4 MB - pdf)
A.XII.1 - Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza
1  2  3
1  2  3