Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON Gabinet Naczelnego Wodza
Sprawy Śląska Cieszyńskiego, 1942-1944 Sprawy ukraińskie, 1942-1944 Sprawy litewskie, 1942-1944 Sprawy niemieckie: referaty, notatki, memoranda, komunikaty, 1941-1945 Sprawy niemieckie: opracowania stosunków polsko - niemieckich ministra spraw zagranicznych  i  Research Centre, 1942-1945          czI (60,7 MB - pdf) czII (52,7 MB - pdf) Sprawy niemieckie: opracowania Min. Spraw Kongres.  i  Min. Przemysłu i Handlu, 1941-1947 czI (32,6 MB - pdf) czII (58,1 MB - pdf) Sprawy niemieckie: opracowanie Oddziału II dotyczące strat niemieckich, 1942 Sprawy niemieckie: okupacja Niemiec, 1944 Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: organizacja, 1942-1943 Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: Niemcy – emigranci, 1942-1944 Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: działalność niemiecka w USA, 1942-1944 Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: działalność niemiecka w Wielkiej Brytanii, 1941-1944 Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: działalność niemiecka w innych krajach, 1942-1944 Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: Komitet Wolnych Niemiec w Rosji, 1943-1944 Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: Ruch Wolnej Austrii Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: plany w sprawie przyszłości Niemiec, 1943-1944 Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: katolicy, protestanci i komuniści niemieccy, 1943-1944 Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: działalność emigrantów węgierskich w Wielkiej Brytanii, 1942-1944 Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: komunikaty prasowe, 1942-1944 Groupment Interllièe pour l’Etude des Activitès des Allemands et de leur satellites: komunikaty prasowe, 1944-1945 Stosunki polsko – francuskie, 1940-1944 Bałkany i państwa naddunajskie, 1941-1945 Turcja – umowy międzynarodowe, 1925-1944 Federacja Środkowo – Europejska, 1943 Cele wojny, 1941-1944 Konferencja Krymska, 1945 Granice wschodnie, 1941-1944 Sprawa Katynia, 1941-1944 Norymberga (AK,  Katyń), 1946-1950 Organizacja Referatu Politycznego Gabinetu NW i Min. Spraw Zagranicznych, 1943-1944 Kraj, 1940-1945 Związek Patriotów Polskich i Armia Berlinga, 1944-1945 Włochy, 1943-1945 Dywersja, 1941-1942 Akta Personalne – sprawy generalskie i wyższych oficerów, 1944-1946 Korespondencja NW - sprawy organizacyjne,  personalne  I i II Korpus, 1943-1944 Memoranda marsz. Brooke’a o przyszłości PSZ, 1945 Opinie gen. Sikorskiego o wojnie i roli PSZ, 1941
(57,8 MB - pdf) (8,18 MB - pdf) (11,1 MB - pdf) (37,1 MB - pdf) (1,93MB - pdf) (12,4 MB - pdf) (4,38 MB - pdf) (18,5 MB - pdf) (24,5 MB - pdf) (16,1 MB - pdf) (14,0 MB - pdf) (19,7 MB - pdf) (14,7 MB - pdf) (25,5 MB - pdf) (8,23 MB - pdf) (1,52 MB - pdf) (48,0  MB - pdf) (41,8 MB - pdf) (17,7 MB - pdf) (5,37 MB - pdf) (4,57 MB - pdf) (6,75  MB - pdf) (25,6  MB - pdf) (55,0 MB - pdf) (58,2  MB - pdf) (18,8 MB - pdf) (19,7 MB - pdf) (6,47 MB - pdf) (17,3 MB - pdf) (2,74 MB - pdf) (18,9  MB - pdf) (1,93  MB - pdf) (19,0 MB - pdf) (16,9 MB - pdf) (926 KB - pdf) (2,91 MB - pdf)
A.XII.1 - Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza
1  2  3
1  2  3