Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON Gabinet Naczelnego Wodza
Akta jawne, VII.1940 - XI.1941 Akta jawne, II.1940 - XII.1942 Akta jawne, XII.1941 - VI.1943 Akta jawne, 1941 - 1944 Akta jawne, V.1940 - V.1941 Akta jawne, I.1941 - VIII.1942 Akta jawne, X.1941 - III.1943 Akta jawne, VII.1942 - XI.1943 Akta jawne, VIII.1941 - XI.1944 Akta różne - tajne i jawne, XII.1940 - XII.1941 Rozkazy Naczelnego Wodza - ogólne,  IX.1939 - XII.1941 Rozkazy Naczelnego Wodza - oficerskie, IX.1939 - XII.1941 Akta wydzielone po śmierci gen. W. Sikorskiego - sprawy personalne, 1943 Akta wydzielone po śmierci gen. W. Sikorskiego - Naczelny Wódz, 1943 Akta wydzielone po śmierci gen. W. Sikorskiego - pobyt NW na Bliskim Wschodzie, 1943 Rozkazy NW i materiały do nich, I.1942 - XII.1943 Rozkazy oficerskie NW i MON, 1942 - 1943 Materiały do Dzienników Rozkazów, XI.1940 - XI.1941 Materiały do niewydanych Dzienników Rozkazów, V.1940 Materiały do rozkazów NW i Ministra Spraw Wojskowych, XI.1939 - V.1940 Sprawy personalne, XI.1941 - X.1942 Propaganda, VIII.1941 - VI.1944 Dary od Polonii, XII.1942 - VII.1943 Akta dotyczące Biura Historycznego Lotnictwa, III.1941 - V.1943 Działalność bojowa lotnictwa, 1940 - 1943 Udział okrętów RP w akcjach bojowych, 1942 - 1943 Straty personalne i sprzętu w lotnictwie, marynarce i wojsku, 1939 - 1942 Różne materiały kierowane do NW, 1941 - 1943 Schemat organizacyjny Gabinetu NW i MON, 1942 Odprawy NW, 1940 - 1945 Wyliczenie osób PSZ wyewakuwonych z ZSRR (włączono do teczki sowieckiej), 11.V.1943 Sprawa odznaczeń za Mirandę (patrz A.XII.1/51b), 1943 Przemówienia NW, 1940 - 1944 Instrukcje wewnętrzne, 1942 Szkic rozmieszczenia oddziałów Armii Polskiej na Wschodzie, VIII - IX.1943 Ogólna dyslokacja wielkich jednostek, VII.1943 Sprawozdanie wiceministra spraw wojskowych, 1939 - 1942 Sprawozdanie z czynności Najwyższej Izby Kontroli, 1041 - 1942 Zestawienia bilansowe z działalności PCK w Londynie, VIII.1940 - XII.1942 Sprawozdanie z pracy Biura Cenzury Zagranicznej, IV - VII.1940 Sprawozdanie informacyjno-kontrwywiadowcze: stosunek społeczeństwa brytyjskiego do spraw polskich, 13.VI.1941 Biuletyny Sztabu NW nr 1-9 (część z odręcznymi uwagami i poprawkami gen. Sikorskiego), X.1940 - II.1942 Opracowanie Oddziału III Szt NW: ogólna sytuacja wojenna, 1940 Publikacje, wycinki prasowe, notatki, 1941 - 1943 Fotografie akt dotyczące AK i Powstania Warszawskiego, 1941 - 1944 Raporty Informacyjne Polskich Sił Powietrznych, 1944 - 1945 Straty lotnicze, 1941 - 1945 Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet, 1944 Organizacja Gabinetu NW - instrukcje i zarządzenia, 1939 - 1944 Organizacja i obsada Gabinetu NW, 1939 - 1944 Referat Polityczny Polskie Siły Zbrojne - Organizacja PSZ, 1940 - 1945 Polskie Siły Zbrojne - Oddziały Wojska Polskiego w Szkocji, 1940 - 942 Polskie Siły Zbrojne - Oddziały Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie, 1940 - 1944 Polskie Siły Zbrojne - 2 Korpus we Włoszech, 1944 - 1945 Polskie Siły Zbrojne - 1 Dywizja Pancerna, 1943 - 1945 Polskie Siły Zbrojne - i Samodzielna Brygada Spadochronowa, 1944 - 1945 Polskie Siły Zbrojne - Marynarka Wojenna, 1940 - 1945 Polskie Siły Zbrojne - Polskie Siły Powietrzne, 1940 - 1944 Polskie Siły Zbrojne - Organizacja oddziałów polskich w USA, Kanadzie i Krajach Ameryki, 1940 - 1942 Polskie Siły Zbrojne - Ofierowie polscy w Afryce Zachodniej, 1941 - 1942 Polskie Siły Zbrojne - Raporty Wywiadu Obronnego JWWB, 1944 - 1945 Polskie Siły Zbrojne - Polska Misja Wojskowa w Paryżu, 1945 Materiały informacyjne - Informacje polityczne polskie, 1943 - 1945 Materiały informacyjne - Informacje polityczne różne, 1943 - 1945
(12,5 MB - pdf) (19,8 MB - pdf) (9,10 MB - pdf) (44,1 MB - pdf) (17,7 MB - pdf) (5,10 MB - pdf) (12,6 MB - pdf) (16,5 MB - pdf) (20,0 MB - pdf) (9,00 MB - pdf) (23,0 MB - pdf) (5,60 MB - pdf) (33,3 MB - pdf) (20,5 MB - pdf) (2,10 MB - pdf) (22,0 MB - pdf) (9,90 MB - pdf) (22,0 MB - pdf) (13,4 MB - pdf) (7,60 MB - pdf) (744  KB - pdf) (10,3 MB - pdf) (3,20 MB - pdf) (3,50 MB - pdf) (1,10 MB - pdf) (591  KB - pdf) (697  KB - pdf) (31,4 MB - pdf) (291  KB - pdf) (8,00 MB - pdf) (7,00 MB - pdf) (2,50 MB - pdf) (10,1 MB - pdf) (3,90 MB - pdf) (381  KB - pdf) (728  KB - pdf) (8,10 MB - pdf) (19,2 MB - pdf) (3,90 MB - pdf) (3,30 MB - pdf) (6,40 MB - pdf) (16,4 MB - pdf) (2,20 MB - pdf) (21,2 MB - pdf) (2,70 MB - pdf) (27,0 MB - pdf) (11,3 MB - pdf) (4,70 MB - pdf) (9,70 MB - pdf) (28,7 MB - pdf) (58,7 MB - pdf) (2,40 MB - pdf) (27,8 MB - pdf) (12,1 MB - pdf) (14,4 MB - pdf) (9,80 MB - pdf) (13,1 MB - pdf) (37,3 MB - pdf) (10,5 MB - pdf) (1,30 MB - pdf) (32,2 MB - pdf) (5,30 MB - pdf) (44,0 MB - pdf) (35,5 MB - pdf)
A.XII.1 - Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza
1  2  3
1  2  3