Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - A.XII Sztab NW i MSWojsk/MON Gabinet Naczelnego Wodza
Sztab NW i MSWojsk/MON - Gabinet Naczelnego Wodza: A.XII.1/1 - A.XII.1/50b, A.XII.1/51a - A.XII.1/84, A.XII.1/85 - A.XII.1/107 Kwatera Polowa Naczelnego Wodza Zastępca Szefa Sztabu NW,  do Spraw Ogólnych Attaché wojskowy w Budapeszcie Attaché wojskowy w ZSRR Inspektorat Wyszkolenia Attaché wojskowy w Helsinkach