Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - KOL.131 Maczków (Haren) - Zarząd Miejski
Statuty i regulaminy, 1946 - 1947 Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej, 1946 - 1948 Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego, 1946 - 1947 Protokoły Komisji Rewizyjnej, 1946 - 1947
(1,88 MB - pdf) (25,1 MB - pdf) (1,47 MB - pdf) (8,81 MB - pdf)