Copyright ©  2008-2018 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - KOL.212 Gen. Jerzy Wołkowicki
Dokumenty osobiste. Pogrzeb generała. Wspomnienia i relacje, 1943 - 1984 Trzy notesy z adresami Relacja gen. J. Wołkowickiego o botwie pod Cuszimą. Gen. K. Masny. Pobyt w Kozielsku i Griazowcu. Spis wykładów w obozie jeńców w Griazowcu, 1941 - 1971 Korespondencja prywatna, życzenia, prośby o wywiady, 1967 - 1983 Materiały dotyczące SPK Koło 220 Penrhos.Komitet Obywatelski Pomocy Uchodźcom Polskim. Koło Generałów i Pułkowników b. wyższych dowódców. Inne organizacje na uchodźstwie, 1967 - 1976 Maszynopis dotyczący Rosji Sowieckiej. Poezje m. in. Zbigniewa Herberta, 1952 Zdjęcia osobiste i rodzinne gen. J. Wołkowickiego. Zdjęcia z okresu wojny, Syria i Liban, oficjalne uroczystości powojenne, Gen. W. Anders w New Jersey. Zdjęcia różnych osób oraz nierozpoznane.
(11,8 MB - pdf) (6,99 MB - pdf) (14,7 MB - pdf) (1,80 MB - pdf) (13,2 MB - pdf) (9,05 MB - pdf) (5,13 MB - pdf) (7,27 MB - pdf) (3,12 MB - pdf)