Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - KOL.778 Ppor. Rez. Jan Smosarski
Kronika Zespołu Sportowego “Syrena” w Oflag VIIA Murnau, 1941 Kronika Zespołu Sportowego “Syrena” w Oflag VIIA Murnau, 1942 Kronika Zespołu Sportowego “Syrena” w Oflag VIIA Murnau, 1943 Kronika Zespołu Sportowego “Syrena” w Oflag VIIA Murnau, 1944 Album sprezentowany ppor. rez. Janowi Smosarskiemu z wpisem głównym. Okładka płaskorzeźba B(?) Bocianowskiego Referat Jana Smosarskiego o pracy robotniczych klubów sportowych. Program z Teatru Obozowego
(16,5 MB - pdf) (15,6 MB - pdf) (15,3 MB - pdf) (15,0 MB - pdf) (491 KB - pdf) (2,72 MB - pdf)