Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - MAR.A.V Marynarka Wojenna w Wielkiej Brytanii 1939 - 1947
MAR.A.V.16 - ORP “Błyskawica”
Rozkazy operacyjne i korespondencja, 1939-1940 Raporty, Kampania norweska, sprawa kmdr. Umeckiego, 1940 Sprawozdanie z akcji, wizyta oficerów Czeskich, 1941 Przeróbki, awaria steru, remont w Cowes, 1940-1942 Remont w Cowes i akcja p.lotnicza w obronie Cowes, 1942 Sprawozdania z akcji pod La Bougie, dziennik działań bojowych, ćwiczenia wykonane, 1942 Wskazówki o działaniach przeciw okrętom podwodnym, sprawozdania i depesze, remont, 1943 Korespondencja i raporty bojowe, 1944 Uszkodzenia, wyjątki z dziennika bojowego, pobyt w Tobermory i Operacja "Deadlight", 1945-1946 Dziennik działań bojowych, 1940-1941 Dziennik działań bojowych, 1942 Dziennik działań bojowych, 1943 Dziennik działań bojowych, 1944 Dziennik działań bojowych i dziennik zdarzeń, 1945-1946 Kronika ORP "Błyskawica", 1939-1941 Kronika ORP "Błyskawica", 1939-1946 Akta do kroniki okrętu, 1939-1945 Rozkazy dzienne d-cy okrętu, rozkaz dzienny d-cy Dyonu, 1939 Rozkazy dzienne d-cy okrętu, raporty gospodarcze, VIII.1939 Raporty gospodarcze, V-XII.1941 numer pusty Rozkazy dzienne d-cy okrętu, 1942 Rozkazy dzienne d-cy okrętu, 1943 Rozkazy dzienne d-cy okrętu, 1944 Rozkazy gospodarcze d-cy okrętu, 1945 Rozkazy gospodarcze d-cy okrętu, I-VI.1946 Dziennik ustaw i roporządzenia gospodarcze, 1937-1939 Duplikaty dzienników działań bojowych, 1940-1944 Plany okrętu Artykuły o ORP "Błyskawica" Dziennik nawigacyjny, 19.4.1939-6.7.1939 Dziennik nawigacyjny, 10.10.1939-27.4.1940 Dziennik nawigacyjny, 29.4.1940-5.12.1940 Dziennik nawigacyjny, 6.12.1940-28.3.1942 Dziennik nawigacyjny, 19.9.1942-14.12.1942 Dziennik nawigacyjny (brulion), 29.3.1942-27.9.1943 Dziennik nawigacyjny, 15.12.1942-17.3.1943  Dziennik nawigacyjny, 18.3.1943-19.6.1943 Dziennik nawigacyjny, 20.6.1943-20.9.1943 Dziennik nawigacyjny, 20.9.1943-20.12.1943  Dziennik nawigacyjny, 22.12.1943-22.3.1944 Dziennik nawigacyjny, 23.3.1944-24.6.1944 Dziennik nawigacyjny, 25.6.1944-25.9.1944 Dziennik nawigacyjny, 26.9.1944-17.12.1944 Dziennik nawigacyjny, 18.12.1944-20.3.1945 Dziennik nawigacyjny, 20.3.1945-19.6.1945 Dziennik nawigacyjny, 20.6.1945-21.9.1945 Dziennik nawigacyjny, 22.9.1945-20.12.1945 Dziennik nawigacyjny, 21.12.1945-24.3.1946 Dziennik nawigacyjny, 25.3.1946-28.5.1946 Dziennik nawigacyjny (duplikat poz. 31) Dziennik zdarzeń, 1.7.1939-9.8.1939 Dziennik zdarzeń,  20.9.1939-22.11.1939 Dziennik zdarzeń, 22.11.1939-16.12.1939 Dziennik zdarzeń, 17.12.1939-2.4.1940 Dziennik zdarzeń, 3.3.1940-7.5.1940 Dziennik zdarzeń, 7.5.1940-17.7.1940 Dziennik zdarzeń, 18.7.1940-4.10.1940 Dziennik zdarzeń, 5.10.1940-4.1.1941 Dziennik zdarzeń, 5.1.1941-11.4.1941 Dziennik zdarzeń, 12.4.1941-16.7.1941 Dziennik zdarzeń, 17.7.1941-21.10.1941 Dziennik zdarzeń, 22.10.1941-3.1.1942 Dziennik zdarzeń, 3.1.1942-11.3.1942 Dziennik zdarzeń, 12.3.1942-10.6.1942 Dziennik zdarzeń, 11.6.1942-25.8.1942 Dziennik zdarzeń, 26.8.1942-24.9.1942 Dziennik zdarzeń, 1.7.1939-9.8.1939 (duplikat) Dziennik zdarzeń, 20.9.1939-30.9.1939 (duplikat)
(5,16 MB - pdf) (18,6 MB - pdf) (5,06 MB - pdf) (9,68 MB - pdf) (17,7 MB - pdf) (41,4 MB - pdf) (17,4 MB - pdf) (8,10 MB - pdf) (18,60 MB - pdf) (15,3 MB - pdf) (21,7 MB - pdf) (17,3 MB - pdf) (14,4 MB - pdf) (17,4 MB - pdf) (18,4 MB - pdf) (21,0 MB - pdf) (15,1 MB - pdf) (2,86 MB - pdf) (24,0 MB - pdf) (5,96 MB - pdf) (14,3 MB - pdf) (15,0 MB - pdf) (18,0 MB - pdf) (15,3 MB - pdf) (10,1 MB - pdf) (59,8 MB - pdf) (72,8 MB - pdf) (9,48 MB - pdf) (16,3 MB - pdf) (22,7 MB - pdf) (54,7 MB - pdf) (53,5 MB - pdf) (59,6 MB - pdf) (69,8 MB - pdf) (70,5 MB - pdf) (68,2 MB - pdf) (69,3 MB - pdf) (71,2 MB - pdf) (60,6 MB - pdf) (72,8 MB - pdf) (72,0 MB - pdf) (40,0 MB - pdf) (54,1 MB - pdf) (78,0 MB - pdf) (56,0 MB - pdf) (75,2 MB - pdf) (73,4 MB - pdf) (70,2 MB - pdf) (52,1 MB - pdf) (22,8 MB - pdf) (26,6 MB - pdf) (24,6 MB - pdf) (10,7 MB - pdf) (25,2 MB - pdf) (25,5 MB - pdf) (26,0 MB - pdf) (26,2 MB - pdf) (26,4 MB - pdf) (25,4 MB - pdf) (25,2 MB - pdf) (21,7 MB - pdf) (24,3 MB - pdf) (23,4 MB - pdf) (25,1 MB - pdf) (24,3 MB - pdf) (11,5 MB - pdf) (23,4 MB - pdf) (5,58 MB - pdf)