Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - PRM teczki: PRM.1 - PRM.42/10
Stosunki z Czechosłowacją, IX - XII.1939 Stosunki z Francją, IX - XII.1939 Stosunki z Wielką Brytanią, IX - XII.1939 ZSRR i okupacja sowiecka, IX - XII.1939 Kraj, IX - XII.1939 Polskie Siły Zbrojne, IX - XII.1939 Korespondencja gen. Sikorskiego, 1939 - 1940 Sprawy ogólno-polityczne, IX - XII.1939 Przemówienia gen. Sikorskiego, 1939 Sprawa amnestii dla więźniów brzeskich, 1939 Stosunki z Francją, I - VI.1940 Stosunki z Wielką Brytanią, I - VI.1940 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, I - VI.1940 ZSRR i okupacja sowiecka Kraj i działalność Biura gen. Sosnkowskiego Polskie Siły Zbrojne Polacy na Węgrzech, w Rumunii i we Włoszech Polacy w Rumunii Polacy we Włoszech Sprawy ogólno-polityczne Mniejszości narodowe Sprawa pomocy Finlandii Złoto Banku Polskiego pusty numer Stosunki z Czechosłowacją i sprawy czeskie Stosunki z Wielką Brytanią Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, 1940 Stosunki z ZSRR, 1940 Okupacja sowiecka, 1940 Kraj, 1940 Kraj i działalność Biura gen. Sosnkowskiego, 1940 Polskie Siły Zbrojne, 1940 Polacy w Ameryce Południowej, 1940 Polacy na kontynencie, 1940 Akcja Kontynentalna, 1940 Sprawa Finlandii, 1940 Złoto Banku Polskiego, 1940 Stosunki z Rumunią, Włochami, Francją i Japonią, 1940 Ogólny przegląd sytuacji światowej, 1940 Powojenna organizacja Europy, 1940 Ogólne wytyczne polskiej polityki, 1940 Przemówienia gen. Sikorkiego, 1940 Mniejszości narodowe Korespondencja N.W. z gen. Kukielem, 1940 Różne sprawy polityczne, 1940 Przesilenie lipcowe, 1940 Dziennik podawczy, 1940                       Part 1 (39,2 MB - pdf) Part 2 (33,4 MB - pdf)  Generał Sikorski - Prezydent Benesz - Korespondencja - Memoriały, 1941 Komitet Polityczny Rady Ministrów - Protokóły, uchwały, stosunki polsko- czechosłowackie, 1941 Projekt Zasad Aktu Konstytucyjnego Związku Polski i Czechosłowacji, 1941 Mieszany Komitet Koordynacyjny polsko-czechosłowacki. Protokóły, 1941 Stosunki polsko-czechosłowackie. Sprawozdania ze spotkań i rozmów, 1941 Stosunki polsko-czechosłowackie. Sprawozdania prasowe, 1941 Stosunki polsko-czechosłowackie. Przemówienia prezydenta Benesza, 1941 Stosunki polsko-czechosłowackie. Odczyty i wywiady prasowe, 1941 Stosunki polsko-czechosłowackie. Różne, 1941 Stosunki z Wielką Brytanią. Korespondencja, memoranda, przemówienia, 1941 Stosunki z Wielką Brytanią. Rozmowy, 1941 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Korespondencja, 1941 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Materiał dla Prezydenta Roosevelta, 1941 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawozdania ze spotkań i rozmów, 1941 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawozdanie Prezesa Rady Ministrów gen. W.  Sikorskiego z podróży do Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 1941 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Raporty Ambasady R.P. w Waszyngtonie, 1940 Stosunki z Rządem ZSRR. Umowy, 1941 Stosunki z Rządem ZSRR. Korespondencja z ZSRR, 1941 Stosunki z Rządem ZSRR. Korespondencja z Aliantami, 1941 Stosunki z Rządem ZSRR. Rozmowy z przedstawicielami ZSRR, 1941 Stosunki z Rządem ZSRR. Rozmowy z przedstawicielami alianckimi, 1941 Stosunki z Rządem ZSRR. Interwencje Aliantów, 1941 ZSRR - działalność wewnętrzna polska. Dyrektywy Premiera i Rządu, 1941 ZSRR - działalność wewnętrzna polska. Pisma i depesze dr. Retingera, 1941 ZSRR - działalność wewnętrzna polska. Pisma i depesze prof. Kota, 1941 ZSRR - działalność wewnętrzna polska. Pisma gen. Andersa, 1941 ZSRR - działalność wewnętrzna polska. Raporty Ambasady, 1941 ZSRR - działalność wewnętrzna polska. Ważniejsze depesze MSZ i Ambasady, 1941 ZSRR - działalność wewnętrzna polska. Sprawozdania mężów zaufania, 1941 ZSRR - działalność wewnętrzna polska. Polskie Siły Zbrojne, 1941 ZSRR - działalność wewnętrzna polska. Pomoc dla ludności polskiej, 1941 ZSRR - działalność wewnętrzna polska. Finanse i sprawy wewnętrzne Ambasady, 1941
(897 KB - pdf) (1,25 MB - pdf) (8,23 MB - pdf) (658 KB - pdf) (2,37 MB - pdf) (2,67 MB - pdf) (1,75 MB - pdf) (10,9 MB - pdf) (2,49 MB - pdf) (2,79 MB - pdf) (5,93 MB - pdf) (719 KB - pdf) (30,9 MB - pdf) (7,95 MB - pdf) (16,6 MB - pdf) (12,2 MB - pdf) (3,50 MB - pdf) (4,93 MB - pdf) (2 MB - pdf) (13 MB - pdf) (6,94 MB - pdf) (2,88 MB - pdf) (1,31 MB - pdf) (20,7 MB - pdf) (26,4 MB - pdf) (2,67 MB - pdf) (7,83 MB - pdf) (4,51 MB - pdf) (16,6 MB - pdf) (36,5 MB - pdf) (16,1 MB - pdf) (680 KB - pdf) (10,9 MB - pdf) (3,15 MB - pdf) (1,28 MB - pdf) (5,87 MB - pdf) (8,16 MB - pdf) (3,17 MB - pdf) (3,41 MB - pdf) (15,2 MB - pdf) (8,32 MB - pdf) (19,0 MB - pdf) (4,52 MB - pdf) (25,8 MB - pdf) (15,1 MB - pdf) (9,38 MB - pdf) (8,73 MB - pdf) (6,06 MB - pdf) (4,77 MB - pdf) (4,23 MB - pdf) (5,76 MB - pdf) (1,42 MB - pdf) (3,59 MB - pdf) (1,85 MB - pdf) (10,5 MB - pdf) (10,0 MB - pdf) (7,95 MB - pdf) (4,99 MB - pdf) (9,35 MB - pdf) (6,90 MB - pdf) (4,87 MB - pdf) (4,21 MB - pdf) (9,51 MB - pdf) (13,0 MB - pdf) (32,9 MB - pdf) (2,78 MB - pdf) (785 KB - pdf) (6,36 MB - pdf) (4,33 MB - pdf) (7,55 MB - pdf) (5,88 MB - pdf) (14,2 MB - pdf) (1,11 MB - pdf) (3,57 MB - pdf) (6,03 MB - pdf) (7,52 MB - pdf) (3,18 MB - pdf)
1  2  3  4  5