Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - PRM teczki: PRM.43/1 - PRM.73/4
ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Publiczne enuncjacje gen. Sikorskiego, 1941 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Opinie zagranicy i Kraju, 1941 Polonia w ZSRR wobec porozumienia polsko-sowieckiego, 1941 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Sprawa Polaków z Wileńszczyzny, 1941 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Sprawa Bundu, 1941 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Emigracja rosyjska, 1941 Relacje z okupacji sowieckiej i pobytu w ZSRR, 1941 Raporty i notatki w sprawach polsko-sowieckich, 1941 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Komunikaty Ministerstwa Informacji, 1941 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Meldunki Sztabu N.W., 1941 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Prasa i hasła sowieckie, 1941 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Różne, 1941 ZSRR - podróż gen. Sikorskiego: Depesze gen. Sikorskiego, 1941 ZSRR - podróż gen. Sikorskiego: Korespondencja do gen. Sikorskiego, 1941 ZSRR - podróż gen. Sikorskiego: Konferencje prasowe gen. Sikorskiego, 1941 ZSRR - podróż gen. Sikorskiego: Polskie Siły Zbrojne, 1941 ZSRR - podróż gen. Sikorskiego: Memoriały i dezyderaty przedstawione Generałowi, 1941 ZSRR - podróż gen. Sikorskiego: Oddźwięki Polonii, 1941 Kraj - depesze, 1941 Kraj - prasa, 1941 Kraj - memoriały, sprawozdania, listy, 1941 Kraj - różne, 1941 Kraj - okupacja niemiecka - sprawozdania, 1941 Kraj - okupacja sowiecka - sprawozdania, 1941 Korespondencja gen. Sikorski - gen. Sosnkowski w sprawach krajowych, 1941 Korespondencja gen. Sikorski - gen. Sosnkowski w sprawach polsko-sowieckich, 1941 Korespondencja gen. Sikorski - gen. Sosnkowski w stosunkówsprawach polsko-czeskich, 1941 Korespondencja gen. Sikorski - gen. Sosnkowski w różnych sprawach, 1941 Polskie Siły Zbrojne, 1941 Polacy w Ameryce, 1941 Polacy na Kontynencie, 1941 Polacy na Środkowym Wschodzie i w Turcji, 1941 Złoto Banku Polskiego, 1941 Stosunki z Holandią, Belgią i Wolnymi Węgrami, 1941 Ogólny przegląd sytuacji światowej, 1941 Ogólne wytyczne polskiej polityki, 1941 Mniejszości narodowe: Litwini, 1941 Mniejszości narodowe: Ukraińcy, 1941 Mniejszości narodowe: Żydzi, 1941 Różne sprawy polityczne: raporty, meldunki, depesze, listy, 1941 Różne sprawy polityczne, 1941 Różne sprawy polityczne: Echa umowy polsko-rosyjskiej, 1941 Różne sprawy polityczne: Z działalności osób b. reżimu, 1941 Różne sprawy polityczne: Sprawy terytorialne i ustrojowe Polski, 1941 Różne sprawy polityczne, 1941 Kryzys rządowy w sierpniu: Korespondencja Prezydent Raczkiewicz - gen. Sikorski, 1941 Kryzys rządowy w sierpniu: Korespondencja gen. Sikorski - min. A. Zaleski, 1941 Kryzys rządowy w sierpniu: Korespondencja gen. Sikorski - min. M. Seyda, 1941 Kryzys rządowy w sierpniu: Korespondencja gen. Sikorski - Lider Stronnictwa Narodowego T. Bielecki, 1941 Kryzys rządowy w sierpniu: Sprawozdania z rozmów, uchwały, notatki, 1941 Notatki informacyjne A. Romera dla gen. Sikorskiego, 1941 Korespondencja St. Kota, gen. M. Kukiela, St. Strońskiego, ks. Z. Kaczyńskiego, B. Kuśnierza i J. Drohojewskiego do gen. Sikorskiego, 1941 Przemówienia gen. Sikorskiego, 1941             Part 1 (22,6 MB - pdf) Part 2 (31,1 MB - pdf) Dziennik Podawczy, 1941                               Part 1 (28,2 MB - pdf) Part 2 (28,1 MB - pdf) Stosunki z Czechosłowacją i sprawy czeskie: Korespondencja, 1942 Stosunki z Czechosłowacją i sprawy czeskie: Uchwały, rezolucje, wnioski i projekty, 1942 Stosunki z Czechosłowacją i sprawy czeskie: Sprawozdania z rozmów, 1942 Stosunki z Czechosłowacją i sprawy czeskie: Depesze, notatki i referaty, 1942 Stosunki z Francją i Polacy na terenie francuskim - korespondencja, 1942 Stosunki z Wielką Brytanią: korespondencja, 1942 Stosunki z Wielką Brytanią: memoriały, 1942 Stosunki z Wielką Brytanią: rozmowy, 1942 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej i Polonią Amerykańską: korespondencja, 1942                                      Part 1 (28,1 MB - pdf) Part 2 (26,9 MB - pdf) Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej i Polonią Amerykańską: memoriały, referaty, notatki, 1942 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej: rozmowy, 1942 Stosunki z ZSRR - działalność zewnętrzna: korespondencja z ZSRR, 1942 Stosunki z ZSRR - działalność zewnętrzna: korespondencja z Aliantami, 1942 Stosunki z ZSRR - działalność zewnętrzna: rozmowy z przedstawicielami ZSRR, 1942 Stosunki z ZSRR - działalność zewnętrzna: rozmowy z Aliantami, 1942 Stosunki z ZSRR - działalność zewnętrzna: interwencje Aliantów, 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Dyrektywy i zarządzenia władz centralnych, 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Pisma Amb. S. Kota, 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Pisma gen. Andersa, 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Raporty i sprawozdania Ambasady, 1942 Part 1 (19,6 MB - pdf) Part 2 (17,9 MB - pdf)
(7,79 MB - pdf) (467 KB - pdf) (5,60 MB - pdf) (1,63 MB - pdf) (1,45 MB - pdf) (1,44 MB - pdf) (14,3 MB - pdf) (10,0 MB - pdf) (2,48 MB - pdf) (774 KB - pdf) (3,67 MB - pdf) (1,40 MB - pdf) (3,89 MB - pdf) (3,95 MB - pdf) (1,50 MB - pdf) (3,17 MB - pdf) (5,67 MB - pdf) (2,00 MB - pdf) (3,30 MB - pdf) (5,69 MB - pdf) (15,1 MB - pdf) (2,17 MB - pdf) (39,2 MB - pdf) (25,2 MB - pdf) (14,4 MB - pdf) (2,35 MB - pdf) (1,26 MB - pdf) (1,55 MB - pdf) (24,3 MB - pdf) (14,7 MB - pdf) (10,8 MB - pdf) (1,78 MB - pdf) (5,18 MB - pdf) (2,86 MB - pdf) (15,1 MB - pdf) (40,5 MB - pdf) (6,23 MB - pdf) (8,28 MB - pdf) (10,7 MB - pdf) (7,14 MB - pdf) (15,2 MB - pdf) (3,96 MB - pdf) (5,54 MB - pdf) (5,12 MB - pdf) (3,84 MB - pdf) (6,25 MB - pdf) (3,30 MB - pdf) (1,57 MB - pdf) (1,70 MB - pdf) (9,15 MB - pdf) (5,14 MB - pdf) (2,13 MB - pdf) (4,65 MB - pdf) (1,74 MB - pdf) (5,32 MB - pdf) (4,75 MB - pdf) (4,58 MB - pdf) (37,4 MB - pdf) (18,2 MB - pdf) (31,1 MB - pdf) (20,2 MB - pdf) (14,8 MB - pdf) (12,3 MB - pdf) (1,46 MB - pdf) (12,2 MB - pdf) (5,55 MB - pdf) (6,36 MB - pdf) (4,33 MB - pdf) (7,55 MB - pdf) (5,88 MB - pdf)
1  2  3  4  5