Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - PRM teczki: PRM.73/5 - PRM.116
ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Sprawozdania mężów zaufania Ambasady, 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Polskie Siły Zbrojne, 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Publiczne wypowiedzi gen. Sikorskiego, 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Opinie zagranicy, 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Polonia w ZSRR, 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Notatki i referaty w sprawach polsko-sowieckich, 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Komunikaty Ministerstwa Informacji i Dokumentacji, 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Meldunki Sztabu N.W., 1942 ZSRR - działalność polska wewnętrzna: Prasa i hasła sowieckie, 1942 Polskie granice wschodnie, 1942 Kraj - sprawozdania, komunikaty, raporty, 1942 Kraj - korespondencja, 1942 Kraj - uchwały, memoriały, 1942 Kraj - komunikaty premiera i Naczelnego Wodza, 1942 Gen. Sosnkowski -korespondencja, 1942 Polskie Siły Zbrojne - korespondencja, 1942 Polskie Siły Zbrojne - rozmowy, 1942 Polacy na Środkowym Wschodzie, 1942 Albania, 1942 Jugosławia, 1942 Hiszpania, 1942 Norwegia, 1942 Turcja, 1942 Komisje Międzyalianckie, 1942 Akcja Kontynentalna, 1942 Ministerstwo Informacji i Dokumentacji, 1942 Sprawy skarbowe, 1942 Przegląd ogólnej sytuacji światowej, 1942 Organizacja powojenna Europy, 1942 Sprawy litewskie, 1942 Mniejszości narodowe, 1942                             Part 1 (1,66 MB - pdf) Part 2 (7,92 MB - pdf) Przemówienia gen. Sikorskiego, 1942              Part 1 (25,0 MB - pdf) Part 2 (20,0 MB - pdf) Różne sprawy polityczne, 1942 Różne sprawy polityczne, 1942 Informacyjne notatki A. Romera dla Premiera, 1942 Listy poufne St. Kota, gen. M. Kukiela, St. Strońskiego i J. Drohojewskiego do Premiera, 1942 Dziennik Podawczy, 1942                                 Part 1 (30,2 MB - pdf) Part 2 (29,9 MB - pdf) Stosunki z Czechosłowacją, 1943 Stosunki z Wielką Brytanią: korespondencja, 1943 Stosunki z Wielką Brytanią, 1943 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (z rządem), 1943 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej - raporty ambasady J. Ciechanowskiego, 1943 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej - korespondencja z ambasadą, 1943 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (ambasada i placówki) - korespondencja z konsulatami, 1943 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (ambasada i placówki) - Polonia i różne, 1943 Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (ambasada i placówki) - Polonia i różne, 1943 Stosunki z ZSRR - korespondencja z ZSRR, 1943 Stosunki z ZSRR - korespondencja z państwami alianckimi, 1943 Stosunki z ZSRR - rozmowy z przedstawicielami ZSRR, 1943 Stosunki z ZSRR - dyrektywy władz centralnych, 1943 Stosunki z ZSRR - raporty Ambasady, 1943 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, 1943 Sprawa katyńska, 1943 Położenie ludności polskiej i opieka społeczna, 1943 Stosunki polsko-sowieckie w świetle opinii i prasy: Deklaracja Premiera i Rządu w sprawach sowieckich, 1943 Stosunki polsko-sowieckie w świetle opinii i prasy: Prasa i opinia zagraniczna, 1943 Stosunki polsko-sowieckie w świetle opinii i prasy: Notatki i referaty w sprawach sowieckich, 1943 Stosunki polsko-sowieckie w świetle opinii i prasy: Granice wschodnie RP, 1943 Stosunki polsko-sowieckie w świetle opinii i prasy: Komunikaty Ministerstwa Informacji i Dokumentacji, 1943 Stosunki polsko-sowieckie w świetle opinii i prasy: Meldunki Sztabu i MON, 1943 Stosunki polsko-sowieckie w świetle opinii i prasy: Hasła, nastroje i prasa sowiecka, 1943 Sprawy stosunków polsko-sowieckich po śmierci gen. Sikorskiego: Rozmowy z przedstawicielami państw alianckich, 1943 Sprawy stosunków polsko-sowieckich po śmierci gen. Sikorskiego: Ogólne, 1943 Sprawy stosunków polsko-sowieckich po śmierci gen. Sikorskiego: Prasa i opinia zagraniczna, 1943 Sprawy stosunków polsko-sowieckich po śmierci gen. Sikorskiego: Prasa i opinia sowiecka, 1943 Kraj, 1943 Kraj (Oddział VI), 1943 Środkowy Wschód, 1943 Stosunki z państwami mniejszymi, 1943 Informacja i Dokumentacja, 1943 Depesze placówek dyplomatycznuch i konsularnych, 1943 Przemówienia gen Sikorskiego, 1943               Part 1 (23,5 MB - pdf) Part 2 (20,4 MB - pdf) Sprawy ogólno-wewnętrzne, 1943                    Part 1 (16,0 MB - pdf) Part 2 (15,8 MB - pdf) Notatki dyr. Adama Romera, 1943 Mnijeszości narodowe, 1943 Rada Narodowa. Przemówienia i rezolucje, 1943 Planowanie powojenne Europy, 1943
(1,40 MB - pdf) (4,12 MB - pdf) (1,46 MB - pdf) (796 KB - pdf) (10,2 MB - pdf) (18,2 MB - pdf) (4,37 MB - pdf) (502 KB - pdf) (5,11 MB - pdf) (12,4 MB - pdf) (42,0 MB - pdf) (12,5 MB - pdf) (6,51 MB - pdf) (4,95 MB - pdf) (4,24 MB - pdf) (14,0 MB - pdf) (1,32 MB - pdf) (9,56 MB - pdf) (511 KB - pdf) (3,06 MB - pdf) (1,10 MB - pdf) (774 KB - pdf) (1,10 MB - pdf) (1,06 MB - pdf) (2,39 MB - pdf) (14,7 MB - pdf) (5,44 MB - pdf) (9,14 MB - pdf) (6,36 MB - pdf) (6,37 MB - pdf) (21,7 MB - pdf) (28,7 MB - pdf) (10,5 MB - pdf) (3,05 MB - pdf) (5,08 MB - pdf) (9,96 MB - pdf) (9,57 MB - pdf) (14,9 MB - pdf) (24,1 MB - pdf) (7,99 MB - pdf) (20,5 MB - pdf) (26,8 MB - pdf) (5,07 MB - pdf) (2,16 MB - pdf) (868 KB - pdf) (986 KB - pdf) (5,76 MB - pdf) (14,0 MB - pdf) (2,23 MB - pdf) (4,11 MB - pdf) (2,88 MB - pdf) (4,75 MB - pdf) (544 KB - pdf) (1,33 MB - pdf) (13,0 MB - pdf) (836 KB - pdf) (1,24 MB - pdf) (1,10 MB - pdf) (536 KB - pdf) (2,64 MB - pdf) (4,33 MB - pdf) (5,27 MB - pdf) (10,3 MB - pdf) (4,69 MB - pdf) (13,4 MB - pdf) (11,2 MB - pdf) (19,0 MB - pdf) (13,6 MB - pdf) (1,03 MB - pdf) (6,00 MB - pdf) (6,36 MB - pdf) (5,55 MB - pdf)
1  2  3  4  5