Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - PRM teczki: PRM.117 - PRM.168/17
Reforma rolna, 1943 Wiadomości o sytuacji w Kraju, 1943 Polskie Siły Zbrojne, 1943 Dziennik Podawczy, 1943 Kraj - Depesze, 1944 Kraj - Sprawozdania, 1944 Przemówienia preniera, 1944 Ogólne wewnętrzne, 1944 Opieka społeczna, 1944 Sprawy skarbu, 1944 MSZ, ambasady i placówki, 1944 Informacja i Propaganda, 1944 Rząd i Prezydium Rady Ministrów, 1944 Stosunki z Wielką Brytanią, 1944 Korespondencja z Ministerstwem Sprawiedliwości, 1944 Stosunki z rządem Wielkiej Brytanii, 1944 Korespondencja i wytyczne dotyczęce Political Intelligence Department, 1944 “Dominia”, 1944 Stosunki z Wielką Brytanią, 1944 UNRRA, 1944 Stosunki z Czechosłowacją, 1944 Stosunki z różnymi państwami, 1944 Naczelny Wódz, 1944 Rada Narodowa RP, 1944 Ministerstwo Informacji i Dokumentacji, 1944 PUSTY NUMER Sprawy polityczne, 1944 Sprawy żydowskie, 1944 Polski Czerwony Krzyż, 1944 Światpol, Harcerstwo i inne związki, 1944 Polskie Siły Zbrojne, 1944 Prezydent, 1944 Stosunki ze Stanami Zjedn. Ameryki Północnej (rząd), 1944 Stosunki ze Stanami Zjedn. Ameryki Północnej (Chicago), 1944 Stosunki z Ameryką – placówki, 1944 Oświata, 1944 Stosunki z rządem sowieckim, 1944 Stosunki polsko-sowieckie. Deportacja ludności ze wschodnich terenów RP, 1944 Part 1 (40,5 MB - pdf) Part 2 (28,1 MB - pdf) Stosunki polski-sowieckie. Sprawa zaginionych polskich oficerów w ZSRR, 1944 Part 1 (38,1 MB - pdf) Part 2 (50,4 MB - pdf) Komuniści, 1944      Part 1 (28,4 MB - pdf) Part 2 (23,6 MB - pdf) Polski Związek Postępowy, 1944 Polski Związek Patriotów, 1944 Wpływy komunistyczne w Kraju i na emigracji, 1944 Sprawa skarbu, 1944 Prace Kongresowe, 1944 Różne, 1944 Depesze M.S.Z. z placówkami, 1944 Dziennik Podawczy, 1944 Dziennik Podawczy, 1944 Raporty o sytuacji w Kraju, 1945 Korespondencja w sprawach Krajowych, 1945 Kraj. Biuletyny, 1945 Materiały do konferencji w Jałcie, 1945 M.S.Z. Depesze placówek dyplomatycznych, 1945 Part 1 (12 MB - pdf) Part 2 (9 MB - pdf) Part 3 (7,8 MB - pdf) Part 4 (7,4 MB - pdf) M.S.Z., 1945 Korespondencja z Rządami W. Brytanii i Ameryki, konferencja krymska, San Francisco, oświadczenie Rządu R.P., opinia brytyjska, 1945 Korespondencja z Rządem Brytyjskim, notatki sytuacyjne, członkowie Parlamentu, Foreign Office, 1945 Prezydent. Komitet Ekonomiczny, 1945 Rezolucje i uchwały stowarzyszeń polskich przeciwko uchwałom jałtańskim, 1945 Part 1 (14,9 MB - pdf) Part 2 (16,5 MB - pdf) Korespondencja ogólna, angielska, 1945 Korespondencja zwykła, polska, 1945 Instytucje polskie i międzynarodowe BBC, 1945 Rada radiofonii, 1945 Polska Agencja Telegraficzna, 1945 Polska Y.M.C.A., 1945 Komitet Obywatelski Odbudowy Warszawy, 1945 Komitet Obrony Państwa, 1945 Instytut Polski, 1945 Komitet Obywatelski Pomocy Uchodźcom Polskim w Wielkiej Brytanii, 1945 Międzynarodowe Biuro Pracy. Najwyższa Izba Kontroli, 1945 Polish Union for mutul assistance in Great Britain, 1945 Polski Czerwony Krzyż, 1945 Państwowa Rada Lotnicza, 1945 Rada Narodowa, 1945 SHAEF, 1945 Światpol, 1945 U.N.N.R.A., 1945 Rada Narodowa – pisma wysłane i otrzymane, 1945 Rada Narodowa – lata poprzednie, 1945
(6,06 MB - pdf) (22,9 MB - pdf) (7,76 MB - pdf) (43,7 MB - pdf) (16,7 MB - pdf) (56,3 MB - pdf) (3,32 MB - pdf) (31,3 MB - pdf) (5,35 MB - pdf) (1,41 MB - pdf) (14,8 MB - pdf) (10,6 MB - pdf) (2,03 MB - pdf) (5,06 MB - pdf) (1,28 MB - pdf) (24,4 MB - pdf) (5,19 MB - pdf) (2,74 MB - pdf) (14,9 MB - pdf) (5,14 MB - pdf) (17,3 MB - pdf) (3,60 MB - pdf) (4,61 MB - pdf) (2,98 MB - pdf) (5,72 MB - pdf) (2,10 MB - pdf) (24,9 MB - pdf) (2,50 MB - pdf) (7,50 MB - pdf) (11,3 MB - pdf) (1,90 MB - pdf) (18,6 MB - pdf) (17,1 MB - pdf) (4,70 MB - pdf) (782  KB - pdf) (14,2 MB - pdf) (19,3 MB - pdf) (13,5 MB - pdf) (23,8 MB - pdf) (1,70 MB - pdf) (23,9 MB - pdf) (6,50 MB - pdf) (3,10 MB - pdf) (47,9 MB - pdf) (8,80 MB - pdf) (12,2 MB - pdf) (20,8 MB - pdf) (14,4 MB - pdf) (11,0 MB - pdf) (21,6 MB - pdf) (13,1 MB - pdf) (11,8 MB - pdf) (4,00 MB - pdf) (19,2 MB - pdf) (16,9 MB - pdf) (4,40 MB - pdf) (1,40 MB - pdf) (2,40 MB - pdf) (957  KB - pdf) (2,60 MB - pdf) (342  KB - pdf) (333  KB - pdf) (449  KB - pdf) (886  KB - pdf) (2,00 MB - pdf) (8,50 MB - pdf) (3,00 MB - pdf) (2,00 MB - pdf) (2,20 MB - pdf) (1,10 MB - pdf) (6,80 MB - pdf) (3,70 MB - pdf) (5,10 MB - pdf)
1  2  3  4  5