Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - PRM teczki: PRM.169/1 - PRM.184
Związki, stronnictwa, sprawy narodościowe Związek Harcerstwa Polskiego, 1945 Związek Inwalidów Polskich, 1945 Stowarzyszenie Techników Polskich, 1945 Stowarzyszenie Społecznej Służby Kobiet w Wielkiej Brytanii, 1945 Zrzeszenie Ewangelików Polaków w Wielkiej Brytanii, 1945 Zrzeszenie Nauczycieli polaków w Wielkiej Brytanii, 1945 Komisja mieszana programowa obu Związków Wschodnich, 1945 Komitet Łączności Polskich Organizacji Kobiecych w Wielkiej Brytanii, 1945 Różne związki za granicą i w Wielkiej Brytanii, 1945 Światowy Kongres Związków Zawodowych, Związek Handlowców, Liga Zjednoczonych Narodów i Liga Wolności Europejskiej, 1945 „Fight for Freedom” (organizacja wydawnicza), 1945 „Face the Facts” Association, 1945 Scottish-Polish Society i Anglo-Polish Society, 1945 Anglo-Polish Parliamentary Committee, 1945 Anglo-Polish Catholic Association, 1945 Plymouth Anglo-Polish Society, 1945 Central Council of Anglo-Polish Societies, 1945 International Law Association, 1945 Allied Ex-Services Association, 1945 Polska Partia Socjalistyczna, 1945 Polskie Stronnictwo Demokratyczne, 1945 Stronnictwo Ludowe, 1945 Stronnictwo Pracy, 1945 Żydzi – „Bund”, 1945 Sprawy międzynarodowe, 1945 Ogólna korespondencja ze stronnictwami politycznymi, 1945 Różne (akademie Tow. Ameryki Łacińskiej, uznanie PKWN przez Zarząd Zw. Marynarzy, akademia ku czci Marszałka J. Piłsudskiego), 1945 Ministerstwa, Sztab N.W., Gabinet N.W. Ministerstwo Prac Kongresowych, 1945 Ministerstwo Odbudowy Administracji Publicznej, 1945 Ministerstwo Przemysłu Handlu i Żeglugi, 1945 Ministerstwo Skarbu i Sprawiedliwości, 1945 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1945 Sztab Naczelnego Wodza, 1945 Sztab Naczelnego Wodza – notatki prasowe, 1945 Minister Obrony Narodowej, 1945 Różne Sprawy Wojskowe, 1945 Polskie Siły Powietrzne, 1945 Marynarka Wojenna, 1945 Marynarka Handlowa, 1945 Samodzielna Brygada Spadochronowa, 1945 Stany Zjednoczone Stany Zjedn. – Memoranda i oświadczenia Rządu R.P. Depesze i Korespondencja, 1945 Stany Zjednoczone – Korespondencja zwykła, 1945 Stany Zjednoczone – Placówki i Prasa, 1945 Sprawy polsko-rosyjskie, 1945 Min. Spraw Wewn. i akcja kontynentalna Min. Inf. Korespondencja z Ministerswem Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministerstwem Informacji i Dokumentacji, 1945 Ministerswo Pracy i Opieki Społecznej - Sprawozdania, 1945 Minsterstwo Spraw Wwewnętrznych Akcja Kontynentalna, 1945 Minsterstwo Spraw Wwewnętrznych Akcja Kontynentalna – Fundusz Specjalny, 1945 Ministerstwo Informacji i Dokumentacji – notatki informacyjne, 1945 Korespondencja różna, 1945 Rada Lotnicza i jej protokóły 1943-1945 Rada Lotnicza, 1942-1944 Państwowa Rada Lotnicza, 1944 Państwowa Rada Lotnicza, 1944-1945 Państwowa Rada Lotnicza - protokóly, 1944-1945 Korespondencja ze skupiskami Polaków na całym świecie, 1945 Part 1 (21,9 MB - pdf) Part 2 (29,7 MB - pdf) Różna korespondencja, głównie sprawy prasowe, 1945 Odpisy depesz wojskowych Kraju, X.1944-IV.1945 Depesze cywilne z Kraju, 1945 Różne sprawy, 1945 Part 1 (28,7 MB - pdf) Part 2 (16,7 MB - pdf) Raporty oficerów łącznikowych z kontynentu, 1945 Depesze krajowe, X.1944-IV.1945 Rada Ministrów - Dział bezpieczeństwa, 1945 Skorowidz uchwał Rady Ministrów, A – K, 1939-1945 Skorowidz uchwał Rady Ministrów, L – P, 1939-1945 Skorowidz uchwał Rady Ministrów, R - Ż, 1939-1945
1  2  3  4  5
(1,40 MB - pdf) (1,10 MB - pdf) (4,10 MB - pdf) (301  KB - pdf) (625  KB - pdf) (379  KB - pdf) (7,30 MB - pdf) (451  KB - pdf) (5,60 MB - pdf) (7,40 MB - pdf) (491  KB - pdf) (496  KB - pdf) (5,40 MB - pdf) (1,50 MB - pdf) (340  KB - pdf) (429  KB - pdf) (302  KB - pdf) (284  KB - pdf) (436  KB - pdf) (2,50 MB - pdf) (2,10 MB - pdf) (5,30 MB - pdf) (1,60 MB - pdf) (4,60 MB - pdf) (2,20 MB - pdf) (645  KB - pdf) (720  KB - pdf) (11,0 MB - pdf) (2,60 MB - pdf) (1,50 MB - pdf) (5,20 MB - pdf) (834  KB - pdf) (13,0 MB - pdf) (26,5 MB - pdf) (6,20 MB - pdf) (3,20 MB - pdf) (1,90 MB - pdf) (1,20 MB - pdf) (394  KB - pdf) (310  KB - pdf) (2,50 MB - pdf) (1,40 MB - pdf) (10,3 MB - pdf) (4,60 MB - pdf) (6,40 MB - pdf) (5,60 MB - pdf) (38,6 MB - pdf) (1,50 MB - pdf) (21,4 MB - pdf) (12,1 MB - pdf) (29,0 MB - pdf) (19,6 MB - pdf) (25,0 MB - pdf) (19,6 MB - pdf) (13,3 MB - pdf) (9,60 MB - pdf) (5,50 MB - pdf) (11,2 MB - pdf) (7,80 MB - pdf) (2,70 MB - pdf) (7,30 MB - pdf) (7,30 MB - pdf) (6,40 MB - pdf)