Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - PRM.K Prezydium Rady Ministrów. Archiwum Kancelarii 1939 - 1990. W tym zespole znajdują się protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP za lata 1939 - 1990
Sprawa Edwarda Paucza Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej Litwa Sprawy ewakuacyjne – Francja M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach Polski Czerwony Krzyż Placówki MSZ – różne zagadnienia, m.in. memoriał A. Ronikiera Rozporządzenie Rady Ministrów Sprawy radiowe Różne m.in. sprawy wojskowe, legion żydowski, zatrudnianie obywateli polskich Ministerstwo Informacji i Dokumentacji - wiadomości z Polski i Kontynentu, 1940-1941 Komitet Wolnych Węgier, 1941 Komitet Polityczny Ministrów, min. protokóły, 1941 Rada Narodowa, 1940-1941 Sprawy czeskie, 1940-1941 Francja (PCK, Biura Polskie w Vichy), 1941 Ameryka i Kanada, 1940-1941 Rada Narodowa - rezolucje, 1942 MSZ. Protokóły Komisji do Spraw Sowieckich. Depesze do placówek, 1942 Komisja Spraw Ustrojowych, 1941-1942
(1,45 MB - pdf) (2,04 MB - pdf) (1,97 MB - pdf) (4,23 MB - pdf) (10,2 MB - pdf) (15,8 MB - pdf) (13,1 MB - pdf) (2,24 MB - pdf) (6,29 MB - pdf) (5,20 MB - pdf) (28,4 MB - pdf) (1,75 MB - pdf) (13,4 MB - pdf) (4,43 MB - pdf) (13,0 MB - pdf) (10,7 MB - pdf) (16,7 MB - pdf) (6,40 MB - pdf) (10,4 MB - pdf) (14,0 MB - pdf)