Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - PRM.L Prezydium Rady Ministrów. Archiwum Liebermanowej.
Akta krajowe Akta krajowe Akcja komunistyczna w Polsce – Sprawozdanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Depesze krajowe Depesze krajowe Depesze krajowe Depesze krajowe Depesze krajowe Depesze krajowe (Delegat Rządu i Rady Jedności Narodowej) Depesze krajowe (Delegat Rządu i Rady Jedności Narodowej) Depesze krajowe (Rząd RP w Londynie do Delegatury Rządu w Kraju), 08.1943-12.1944 Korespondencja z Krajem w sprawie rekonstrukcji rządu, 09/1944-12/1944 Depesze krajowe, 10/1942-12/1943 Depesze krajowe - organizacja łączności, 08/1943-04/1944 Delegacje Kraju, 03/1944-04/1944 Delegacje Kraju, 09/1943-04/1944 Armia Krajowa, 09/1943-11/1944 Misje Łącznikowe alianckie do Armii Krajowej, 02/1944-07/1944 Spadochroniarze sowieccy w Kraju, 1942-1943 Organizacja łączności z Krajem, 04/1944-05/1944 Instrukcje dla Kraju (Komitet do Spraw Krajowych), X.1943-XI.1944 Komitet Spraw Krajowych, IX.1943-XI.1944 Sprawa „Kordiana”, VI.1943-X.1943 Misja Karskiego, VIII.1943-X.1944 Misja „Jura”, IV.1944-VII.1944 Powstanie warszawskie i akcja AK w Kraju, VIII. 1944-IX. 1944 Powstanie warszawskie i interwencja u Aliantów, VIII. 1944-X. 1944 Powstanie warszawskie – depesze do Premiera, VIII. 1944 Powstanie warszawskie – depesze Warda, VIII. 1944-IX. 1944 Akcja kontynentalna. Depesze, VII.1943-XII.1943 Akcja kontynentalna. Depesze, I. 1944-VIII. 1944 Akcja kontynentalna. Depesze, IX. 1944-XI. 1944 Akcja kontynentalna. Przeglądy informacyjne i sytuacyjne, sprawozdania, referaty, III.1943-XII.1943 Akcja kontynentalna. Przeglądy informacyjne i sytuacyjne, sprawozdania, referaty, I. 1944-VII. 1944 Akcja kontynentalna. Przeglądy informacyjne i sytuacyjne, sprawozdania, referaty, VII. 1944-X. 1944 Akcja kontynentalna. Różne specjalne, VII.1943-XI. 1944 Komitet dla Spraw Krajowych – Francja, X.1943-IX. 1944 M.S.Z. – depesze, IV.1943-VII.1943 M.S.Z. – depesze, VII.1943-XII.1943 M.S.Z. – depesze, I. 1944-XII. 1944 M.S.Z. – depesze, XII. 1944 MSZ – Depesze Ministra Stanu, XI.1943-XI. 1944 MSZ – Raporty i sprawozdania, VIII.1943-III. 1944 MSZ – Biuletyny, V.1943-XII. 1944 MSZ – Pisma różne, IX.1943-X. 1944 Rozmowy (i pisma) z rządami alianckimi, VII.1943-XII.1943 Rozmowy (i pisma) z rządami alianckimi, XII.1943-III. 1944 Rozmowy (i pisma) z rządami alianckimi, III. 1944-VI. 1944 Rozmowy (i pisma) z rządami alianckimi, VII. 1944-XI. 1944 Wykaz rozmów (i pism) z rządami alianckimi, 1943-1944 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Depesze ze Środkowego Wschodu, VII.1943-XII.1943 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Depesze ze Środkowego Wschodu, I. 1944-XI. 1944 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Depesze ze Środkowego Wschodu, X. 1944-XI. 1944 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Depesze z różnych państw, VII.1943-XI. 1944 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Notatki informacyjne i raporty, VII.1943-III. 1944 Sprawy ukraińsko-litewsko-białoruskie, VIII.1943-V. 1944 Sprawy żydowskie, II.1943-VIII. 1944 Sprawy sowieckie, 1943-1944 Sprawy czechosłowackie, V.1943-V.1944 Sprawy węgierskie, XII.1943-X. 1944 Sprawy niemieckie, VIII.1943-IV. 1944 Apel w sprawie prześladowań niemieckich, VIII.1943-IX.1943 Zaolzie, I.1944 Naczelny Wódz, VIII.1943-II. 1944 Komunikaty Sztabu NW, VIII.1943-IX.1943 Armia Polska na Wschodzie, VI. 1944-VIII. 1944 Placówka Ministerstwa Opieki na Środkowym Wschodzie (Haluch), X.1943-II. 1944 Rada Ministrów – Porządek dzienny, X.1943-XII. 1944 Komitet Polityczny Ministrów (różne materiały), I.1942-VI.1943 Komitet Polityczny Ministrów (różne materiały), VII.1943-VI. 1944 Komitet Ekonomiczny Ministrów, XII.1941-VIII.1943 Komitet Ekonomiczny Ministrów, VIII.1943-VIII.1944 Komitet Propagandy, IX.1943 Międzynarodowe Biuro Pracy, VI.1943-VII1943 „Relief”, IV.1943-IV. 1944 Zarząd Wojskowy Obszarów Okupowanych, IX.1943-V. 1944 Dziennik podawczy, VII.1943-XII.1943 Dziennik podawczy, I. 1944-VIII. 1944 Dziennik podawczy, IX.1944-XII. 1944 Protokół przejęcia akt, 16.XII. 1944
(55,7 MB - pdf) (25,3 MB - pdf) (18,2 MB - pdf) (43,9 MB - pdf) (16,3 MB - pdf) (18 MB - pdf) (60,9 MB - pdf) (13,5 MB - pdf) (47,7 MB - pdf) (5,15 MB - pdf) (44,4 MB - pdf) (1,41 MB - pdf) (7,72 MB - pdf) (4,08 MB - pdf) (1,76 MB - pdf) (2,49 MB - pdf) (8,19 MB - pdf) (1,63 MB - pdf) (1,16 MB - pdf) (2,45 MB - pdf) (11,4 MB - pdf) (31,4 MB - pdf) (2,38 MB - pdf) (29,0 MB - pdf) (6,05 MB - pdf) (36,6 MB - pdf) (100 MB - pdf) (142 MB - pdf) (8,17 MB - pdf) (33,4 MB - pdf) (35,8 MB - pdf) (12,6 MB - pdf) (64,2 MB - pdf) (75,8 MB - pdf) (22,1 MB - pdf) (39,8 MB - pdf) (4,24 MB - pdf) (10,2 MB - pdf) (36,9 MB - pdf) (52,7 MB - pdf) (3,19 MB - pdf) (7,23 MB - pdf) (18,9 MB - pdf) (12,0 MB - pdf) (2,74 MB - pdf) (27,2 MB - pdf) (39,6 MB - pdf) (41,4 MB - pdf) (39,5 MB - pdf) (2,01 MB - pdf) (16,9 MB - pdf) (15,0 MB - pdf) (2,44 MB - pdf) (13,0 MB - pdf) (5,66 MB - pdf) (6,46 MB - pdf) (8,14 MB - pdf) (1,02 MB - pdf) (9,53 MB - pdf) (4,64 MB - pdf) (3,62 MB - pdf) (1,80 MB - pdf) (378 KB - pdf) (3,36 MB - pdf) (4,34 MB - pdf) (6,14 MB - pdf) (14,3 MB - pdf) (3,51 MB - pdf) (57,0 MB - pdf) (26,9 MB - pdf) (19,3 MB - pdf) (26,6 MB - pdf) (1,61 MB - pdf) (1,21 MB - pdf) (21,8 MB - pdf) (5,43 MB - pdf) (25,9 MB - pdf) (27,5 MB - pdf) (10,7 MB - pdf) (391 KB - pdf)