Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - PRM.Z Akta Prezydium Rady Ministrów. Specjalny Sekretariat premiera, tzw. Archiwum J. Zarańskiego
Wytyczne polityki Rządu i Kraju, II.1941-IX.1943 Korespondencja z Waszyngtonu, I - XI.1944 Podróż Premiera do Stanów Zjednoczonych, V - VI.1944 Podróż Premiera do Moskwy, XII.1941-VIII.1944 Druga podróż Premiera do Moskwy, VI - XI.1944 Sprawa pomocy dla ludności Warszawy, VIII - XI.1944 Sprawa Naczelnego Wodza, V.1942-IX.1944 Materiały Ministerstwa Informacji dla prelegentów, III.1944 Akta różne m.in. stosunki polsko-amerykańskie, XII.1943-IX.1944 Materiały dotyczące granic RP, 1943-1944
(12 MB - pdf) (13,5 MB - pdf) (7,82 MB - pdf) (43,2 MB - pdf) (10,8 MB - pdf) (7,29 MB - pdf) (11,2 MB - pdf) (13,9 MB - pdf) (3,32 MB - pdf) (45,2 MB - pdf)