Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Inwentarze
W   Dziale   Inwentarzy   będą   sukcesywnie   zamieszczane   inwentarze   poszczególnych   zespołów   i   podzespołów   Archiwum.   Zawierają   one sygnaturę archiwalną zespołu/podzespołu a następnie numer teczki, przy której jest mniej lub bardziej szczegółowy opis jej zawartości.
Akta Prezydium Rady Ministrów, 1939 - 1991. Wojsko Polskie 1918 - 1939 Akta z Kampanii 1939 roku Akta z Obozów Internowanych Armia Polska we Francji 1939 - 1940 Sztab NW i MSWojsk/MON, 1939 - 1948 (1948 - 1990 na uchodżstwie)
PRM
Relacje z Kampanii 1939 roku Kolekcja - gen. broni Władysław Sikorski (1881-1943), Kolekcja - amb. Józef Lipski (1894-1958), Kolekcja - rtm. Zygmunt Godyń (1910-1979), Kolekcja - płk dypl. Jan Emisarski (1896-1986), Korporacja Akademicka Konwent Polonia Kolekcja - Halina Martinowa  
Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 - 1991.