Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Inwentarze - A.5 - A.80
Akta Rady Narodowej RP i Rady RP z lat 1939-1991. (123 KB - pdf) Akta Delegatury Rządu RP dla Spraw Polskich na Wschodzie 1943-1946. (64 KB - pdf) Akta Ambasady RP w ZSRR (Moskwa i Kujbyszew) 1941-1943.(119 KB - pdf) Akta Biura Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 1937-1939. (66 KB - pdf) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (5,63 MB - pdf) Ministerstwo Informacji i Dokumentacji (2,66 MB - pdf) Ministerstwo Spraw Zagranicznych (1,22 MB - pdf) Ambasada RP w Londynie, 1919-1945 (320 KB - pdf) Poselstwo RP w Belgradzie i przy Rządzie Jugosłowianskim, 1922-1945 (71,8 KB - pdf) Komitet Obywatelski Odbudowy M. Stołecznego Warszawy (w Londynie), 1944-1947 (67,2 KB - pdf) Ministerstwo Skarbu, 1942-1944 (34,7 KB - pdf) Konsulat Generalny RP w Jerozolimie, 1930-1945 (76,3 KB - pdf) Światowy Związek Polaków z Zagranicy (Światpol), 1940-1962 (76,5 KB - pdf) Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, 1941-1949 (644 KB - pdf) Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego - Akta, 1940-1991 (4,15 MB - pdf) Ministerstwo Sprawiedliwości, 1939-1973 (7,25 MB - pdf) Ministerstwo Prac Kongresowych, 1939-1945 (1,81 MB - pdf) Zrzeszenie Studentów Polaków w Szwecji, 1942-1961 (76,7 KB - pdf) Delegatura Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Indiach, 1943-1946 (78,1 KB - pdf) Kierownictwo II Okręgu Szkolnego w Hanoverze, 1945-1950 (694 KB - pdf) Konsulat Generalny RP w Dublinie, 1929-1945 (78,2 KB - pdf) Ambasada RP w Bukareszcie, 1927-1945 (89,8 KB - pdf) Konsulat RP w Bukareszcie, Rumunia, 1930-1940 (228 KB - pdf) Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Lesku, 1920-1939 (74,8 KB - pdf) Poselstwo RP w Sofii, 1919-1941 (71,2 KB - pdf) Konsulat RP w Uzhorodzie, Węgry, 1939-1940 (64,5 KB - pdf) Konsulat RP w Kiszyniowie, Rumunia, 1930-1931 (57 KB - pdf) Poselstwo RP w Atenach, Grecja, 1933-1940 (62,3 KB - pdf) Sąd Obywatelski na Węgrzech, 1940 (72 KB - pdf) Komisja Ochrony Mienia Polskiego na Węgrzech, 1940 (64 KB - pdf) Prezydium Rady Ministrów (przed 1939 rokiem), 1926-1939  (68 KB - pdf) Poselstwo RP Teheran, 1945 (56 KB - pdf) Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi, 1937, 1939-1945 (2,85 MB - pdf) Delegatura Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Nairobi, 1944-1945 (30,5 KB - pdf) RP w Ottawie, Kanada, 1941-1954 (235 KB - pdf) Konsulat RP w Czerniowcach, Rumunia, 1939-1940 (21,5 KB - pdf) Delegat RP do Ligi Narodów, 1931-1934  (71,8 KB - pdf) Konsulat Generalny RP w Londynie, 1915-1946  (2,18 MB - pdf) Komendant Główny Policji Państwowej  (71,3 KB - pdf) Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej  (161 KB - pdf) Poslestwo RP w Madrycie, Hiszpania, 1932-1968  (1,03 MB - pdf) Ambasada RP w Paryżu (Emigracja), 1944-1950 (71 KB - pdf) Poselstwo RP w Lizbonie, Portugalia, 1940-1950  (50,1 KB - pdf) Kancelaria Cywilna i Gabinet Wojskowy Prezydenta RP, 1939-1991  (236 KB - pdf) Konsulat Generalny w Tel-Avivie, Palestyna, 1927-1945 (4,15 MB - pdf) Poselstwo RP w Kairze, 1928-1942 (1,6 MB - pdf) Poselstwo RP przy Rządzie Norweskim w Londynie i w Oslo (Poselstwo Rządu RP na Emigracji), 1943-1945, 1954 (60,2 KB - pdf)  Konsulat RP w Brukseli, Belgia, 1945-1947 (617 KB - pdf) Poselstwo RP w Brukseli, Belgia, 1940-1945 (69,2 KB - pdf) Konsulat RP w Lyonie, Francja, 1938-1940, 1944-1945 (46 KB - pdf) Emigracyjne Ministerstwo Obrony Narodowej, 1945-1990 zobacz A.XII.89 (35,2 KB - pdf) Konsulat Generalny RP w Zagrzebiu, Jugosławia, 1939-1940 (70,6 KB - pdf) Najwyższa Izba Kontroli, 1939-1992 (3,75 MB - pdf) Bank Polski, 1924-1945 (8,6 KB - pdf) Konsulat Generalny RP w Chicago, USA, 1922-1945 (1,35 MB - pdf) Ambasada RP w Rzymie, 1921-1939 (690 KB - pdf) Konsulat Generalny RP w Rzymie, 1928-1940 (1,9 MB - pdf) Poselstwo RP w Hawanie, 1935-1955 (798 KB - pdf) Polish Information Centre in Chicago, 1940-1945 (89,7 KB - pdf) Konsulat RP w Heerlen, Holandia, 1945-1946 (46,5 KB - pdf) Ministerstwo Spraw Emigracji, 1956-1991  (84,1 KB - pdf) Ministerstwo Spraw Krajowych, 1978-1990 (81 KB - pdf) Rada Pomocy uchodźcom polskim (76,5 KB - pdf)  Konsulat RP w Manchester, 1937-1945 (110 KB - pdf) Komisja Likwidacyjna Rządu RP na uchodźstwie, 1990-1992 (67 KB - pdf) Kurator Mas Spadkowych, 1944-1962 (2,53 MB - pdf) Poselstwo RP przy Rządzie Czechosłowackim na Obczyźnie, 1941-1945 (854 KB - pdf) Interim Treasury Committee for Polish Affairs, 1942-1949 (461 KB - pdf) Delegatura Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Palestynie, 1942-1945 (15,2 MB - pdf) Polski Czerwony Krzyż, Oddział w Palestynie, 1940-1947 (674 KB - pdf) Rada Naczelna Uchodźstwa Polskiego w Palestynie, 1941-1950 (9,52 MB - pdf) Katolickie Duszpasterstwo Polskie w Palestynie, 1863-1911, 1936-1958 (420 KB - pdf) Sąd Obywatelski w Londynie, 1945-1975 (289 KB - pdf) Ministerstwo dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie (202 KB - pdf) Konsulat Generalny RP w Madrycie (69 KB - pdf)