Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Inwentarze - A.IV Armia Polska we Francji 1939 - 1940
Oddział III (Operacyjno-Wyszkoleniowy) Sztabu Naczelnego Wodza Oddział IV (Zaopatrzenie) Sztabu Naczelnego Wodza Biuro Ogólno-Organizacyjne MSWojsk. Samodzielny Referat Ewakuacyjny MSWojsk Wojskowe Biuro Historyczne w Paryżu Biuro Rejestracji MSWojsk Szefostwo Broni Pancernej MSWojsk Główne Kierownictwo Ewakuacji z Francji 4 Dywizja Piechoty 1 Dywizja Grenadierów Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich Dowództwo Oddziałów Pancernych i Motorowych Komenda Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej Dowództwo 1 Pułku Piechoty (Grenadierów) Dowództwo 2 Pułku Piechoty (Grenadierów) Dowództwo 3 Pułku Piechoty (Grenadierów) Biuro Personalne MSWojsk Komenda Uzupełnień w Parthenay Dowództwo 1 Pułku Artylerii Lekkiej Pułk Czołgów Pułk Kawalerii Zmotoryzowanej Stacja Zborna w Paryżu (Bessieres) Stacja Zborna w Bressuire Punkt Graniczny w Mentonie Ekspozytura Biura Personalnego MSWojsk przy Stacji Zbornej w Carpiagne podzespół nie istnieje podzespół nie istnieje Szef Technicznej Inspekcji Uzbrojeń w obozie Coetquidan Szefostwo Łączności Sztabu NW 2 Dywizja Strzelców Pieszych Kurs dowódców batalionów w Mourmelon podzespół nie istnieje Sąd Polowy nr 1 w Paryżu Sąd Polowy nr 7 Oddział I (Organizacyjny) Sztabu NW Szefostwo Saperów Sztabu NW Kolekcja gen. bryg. Juliusza Kleeberga, dowódcy WP we Francji, 1940-1943 Dowództwo Wojskowe Rejonu Południe-Zachód Francji 3 Dywizja Piechoty Szkoła Podchorążych Artylerii w Coetquidan Batalion Saperów
(244 KB - pdf) (245 KB - pdf) (245 KB - pdf) (240 KB - pdf) (250 KB - pdf) (245 KB - pdf) (162 KB - pdf) (242 KB - pdf) (247 KB - pdf) (259 KB - pdf) (274 KB - pdf) (248 KB - pdf) (156 KB - pdf) (160 KB - pdf) (160 KB - pdf) (232 KB - pdf) (249 KB - pdf) (238 KB - pdf) (238 KB - pdf) (241 KB - pdf) (238 KB - pdf) (244 KB - pdf) (237 KB - pdf) (233 KB - pdf) (240 KB - pdf) (156 KB - pdf) (156 KB - pdf) (232 KB - pdf) (240 KB - pdf) (241 KB - pdf) (235 KB - pdf) (156 KB - pdf) (245 KB - pdf) (234 KB - pdf) (158 KB - pdf) (156 KB - pdf) (245 KB - pdf) (261 KB - pdf) (232 KB - pdf) (163 KB - pdf) (156 KB - pdf)