Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Inwentarze - A.I Wojsko Polskie 1918 - 1939
Archiwum Wojskowe w Warszawie, 1938-1939 (182 KB - pdf) Attache Wojskowy RP w Lizbonie i San Sebastian, 1936-1939 (132 KB - pdf) Sztab Lotniczy Sztabu Głównego (180 KB - pdf) Zastępca Szefa Sztabu Głównego, 1939 (178 KB - pdf) Korespondencja "Piłsudski - Szeptycki", 1919-1920 (186 KB - pdf) 5 Batalion Telegraficzny, 1939 (180 KB - pdf) Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari (131 KB - pdf) Departament Uzbrojenia MSWojsk., 1936-1939 (182 KB - pdf) Straż Graniczna (184 KB - pdf) Wojskowy Instytut Geograficzny (180 KB - pdf) Wojskowy Instytut Badań Inżynierii, 1928-1934 (203 KB - pdf) Biuro Badań Technicznych Wojsk Łączności, 1934-1940 (278 KB - pdf) 49 Huculski Pułk Piechoty (182 KB - pdf) Wojna polsko-sowiecka 1919-1920 i Wojsko Polskie 1921-1939 (186 KB - pdf)