Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Inwentarze - A.III Akta z Obozów Internowanych
Dowództwo Obozów WP na terenie Rumunii (188 KB - pdf) Dowództwo Piechoty Zgrupowania WP Okręgu Tulcea (132 KB - pdf) Delegatura WP Okręgu Internowania Tulcea (188 KB - pdf) Tymczasowa Komenda Obozu Oficerskiego przy 22 Pułku Piechoty w Targoviste (133 KB - pdf) Obozy internowania na Węgrzech (186 KB - pdf) Obozy internowania na Litwie  (127 KB - pdf) Obozy internowania na Łotwie (183 KB - pdf)