Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Inwentarze - A.XII.1 - A.XII.91 Sztab NW i MSWojsk/MON, 1939 - 1948 (1948 - 1990 in-Exile)
Gabinet Naczelnego Wodza Kwatera Polowa Naczelnego Wodza Biuro Ministra Obrony Narodowej Biuro Ogólno-Organizacyjne MON Biuro Opieki nad Żołnierzem MON Wydział Spraw Rodzin Wojsk., Biuro Opieki nad Żołnierzem MON Wydział Prac Kulturalno Oświatowych Szefostwo Służby Zdrowia Szefostwo Intendentury Szefostwo Służby Uzbrojenia Szefostwo Motoryzacji Komenda Główna PWSK Delegat MON do Rady Narodowej Fundusz Obrony Narodowej i Darów Główny Oficer Łącznikowy przy Dowództwie Afryki Zachodniej Adiutantura MON Kwatera Prasowa PSZ Wydział Dobrobytu Żołnierza, Biuro Opieki nad Żołnierzem Szef Administracji PSZ Oddział I, Organizacyjny, Sztabu NW Oddział III Sztabu NW Oddział Kwatermistrzowski Sztabu NW Oddział Planowania Sztabu NW Oddział Personalny Sztabu NW Oddział Ogólny Sztabu NW Oddział Administracji Rezerw i Uzupełnień Sztabu NW Kancelaria główna Sztabu NW Attache Wojskowy przy Rządzie Czechosłowacji Attache Wojskowy przy Rządzie Jugosławii Komisja Studiów Sztabu NW Kolekcja materiałów generała K. Sosnkowskiego Polska Misja Wojskowa przy AFHQ (Nacz. Dow. Wojsk Sprzym.) Szefostwo Łączności Szefostwo Komunikacji Sztabu NW Zastępca Szefa Sztabu dla Spraw Wojska Szef Broni Pancernej Sztabu NW Szef Artylerii Sztabu NW Polski Oficer Łącznikowy przy d-twie 21 Grupy Armijnej Attache Wojskowy Londyn Polska Misja Wojskowa przy Naczelnym Dowództwie Wojsk Sprzymierzonych SHAEF Oficer Łącznikowy Polskiej Misji w Gibraltarze Zastępca Szefa Sztabu NW do spraw ogólnych Zastępca Szefa Sztabu NW Zastępca Szefa Sztabu dla Spraw Polaków na Kontynencie Komisja Likwidacyjna MON Komisja Studiów nad Zagadnieniem Rozejmu i Pokoju Delegatura MON (później: Polska Misja Likwidacyjna we Francji Wojskowy Trybunał Orzekający Wydział Spraw Specjalnych MON Szef Oficerów Łącznikowych Samodzielny Wydział Spraw Niemieckich MON Attache wojskowy w Bukareszcie Attache wojskowy w Belgradzie Attache wojskowy przy wojsk. jugosłowianskich na Bl. Wschodzie Brukselska Ekspozytura Wojsk. Misji Likwidacyjnej we Francji Szefostwo Żandarmerii MON Attache wojskowy w Stambule Attache wojskowy w Atenach Samodzielny Wydział Spraw Zewnętrznych MON Attache wojskowy w Budapeszcie Attache wojskowy w ZSRR Attache wojskowy w Teheranie Oddział Rozmieszczenia Sztabu Głównego Samodzielny Wydział Współpracy z Lotnictwem Sztabu NW Inspektorat Wyszkolenia Oddział Techniczny Sztabu NW Inspektor Pociagów Pancernych Polska Misja Wojskowa, Londyn Szkoła Specjalistów Ekspozytura Oddziału Personalnego Sztabu NW we Francji Placówka terenowa do spraw jenieckich przy D-twie JWWB Attache wojskowy w Helsinkach Oddział VI Sztabu NW Biuro dla Polaków na kontynencie. Wydział "F" MON Polska Podsekcja przy USFET (US Forces European Theatre) Akta Sztabu NW i MSWojsk/MON, Polska Podsekcja Misji przy  BAOR (British Army of Rhine), 1944 - 1947 patrz A.XII.90 Inspektorat do Spraw Zarządu Wojskowego Urzędnicy cywilni w MON Oficerski Sąd Honorowy dla Generałów Polskie Misje Wojskowe na Kontynencie, 1945 - 1947 Wojskowy Instytut Techniczny (WIT)
(177 KB - pdf) (128 KB - pdf) (207 KB - pdf) (194 KB - pdf) (134 KB - pdf)  (137 KB - pdf) (220 KB - pdf) (149 KB - pdf) (141 KB - pdf) (141 KB - pdf) (143 KB - pdf) (141 KB - pdf) (133 KB - pdf) (141 KB - pdf) (132 KB - pdf) (124 KB - pdf) (124 KB - pdf) (121 KB - pdf) (136 KB - pdf) (200 KB - pdf) (193 KB - pdf) (132 KB - pdf) (157 KB - pdf) (164 KB - pdf) (145 KB - pdf) (130 KB - pdf) (146 KB - pdf) (128 KB - pdf) (115 KB - pdf) (121 KB - pdf) (131 KB - pdf) (133 KB - pdf) (150 KB - pdf) (133 KB - pdf) (138 KB - pdf) (94,6 KB - pdf) (130 KB - pdf) (129 KB - pdf) (159 KB - pdf) (133 KB - pdf) (125 KB - pdf) (97,5 KB - pdf) (133 KB - pdf) (174 KB - pdf) (130 KB - pdf) (127 KB - pdf) (142 KB - pdf) (155 KB - pdf) (143 KB - pdf) (173 KB - pdf) (128 KB - pdf) (154 KB - pdf) (135 KB - pdf) (128 KB - pdf) (129 KB - pdf) (130 KB - pdf) (128 KB - pdf) (127 KB - pdf) (159 KB - pdf) (129 KB - pdf) (129 KB - pdf) (123 KB - pdf) (137 KB - pdf) (136 KB - pdf) (94 KB - pdf) (133 KB - pdf) (97 KB - pdf) (94 KB - pdf) (125 KB - pdf) (129 KB - pdf) (94 KB - pdf) (95 KB - pdf) (138 KB - pdf) (158 KB - pdf) (165 KB - pdf) (150 KB - pdf)  (97 KB - pdf) (252 KB - pdf) (98 KB - pdf) (141 KB - pdf) (141 KB - pdf) (166 KB - pdf)