Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Inwentarze - PRM Akta Prezydium Rady Ministrów, 1939-1991
Prezydium Rady Ministrów. Osobiste archiwum premiera (1939 - 1945) Prezydium Rady Ministrów. Specjalny Sekretariat premiera, tzw. Archiwum J. Zarańskiego (1943 - 1944) Prezydium Rady Ministrów. Archiwum Kancelarii 1939 - 1990. W tym zespole znajdują się protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP za lata 1939 - 1990. Prezydium Rady Ministrów. Archiwa przyjęte w 1991 roku z tzw. "Zamku" przy Eaton Place, włącznie z powojennego okresu rządu RP na uchodźstwie (1940 - 1990). Prezydium Rady Ministrów. Archiwum Liebermanowej.