Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Kwerendy korespondencyjne
Szanowni Państwo! Uprzejmie   informujemy,   że   decyzją   Zarządu   Instytutu   Polskiego   i   Muzeum   im.   gen.   W.   Sikorskiego   z   dniem 01.03.2011 roku zostały wprowadzone pewne zmiany dotycząceprzeprowadzania kwerend korespondencyjnych. Każde    zapytanie    skierowane    drogą    listową    do    Archiwum    Instytutu    Polskiego    i    Muzeum    im.    gen.    W. Sikorskiego   w   Londynie,   którego   odpowiedź   wiąże   się   z   przeprowadzeniem   stosownych   poszukiwań,   kosztuje   £ 25/100   zł   i   pokrywa   czas   do   120   minut   bez   gwarancji   na   pozytywny   rezultat.   Koszt   ewentualnych      kserokopii dokumentów (0,40 pensów /2 zł za stronę czarno-białej kopii) i opłata pocztowa jest doliczana dodatkowo. Instytut    nieprzeprowadza    szczegółowych    i    bardziej    czasochłonnych        kwerend.    Takie    badania    wymagają skorzystania   z   czytelni   Archiwum,   która   mieści   się   w   budynku   Instytutu   (20,   Prince’s   Gate,   SW7   1PT   London)   i   jest czynna   od   wtorku   do   piątku,   w   godzinach   9.30   -   16.00   (nowych   interesantów   nie   przyjmujemy   w   godzinach   od 12.30 - 14.00, UWAGA! Czytelnia Archiwum IPMS jest nieczynna w miesiącu lutym). Obecnie czas oczekiwania na odpowiedź wynosi pięć – sześć miesięcy. Prosimy o pisemne potwierdzenie zgody na realizację zamówienia w myśl powyżej podanych warunków. List Państwa, będzie zrealizowany w swojej kolejności tylko po uprzednim potwierdzeniu przyjęcia warunków.