Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Instrukcje
Co każdy przedpoborowy wiedzieć powienien, 1938/39 Silhouettes D’Engins Blindes (Grande-Bretagne, France, Allemagne) Instrukcja o utrzymaniu sprzętu pancernego i samochodowego, MSW - 1938 Czołg Sherman III, Opis, działanie i utrzymanie, MON - 1944, Wielka Brytania Czołg Sherman III, Tablice, MON - 1944, Wielka Brytania Sowiecka Broń Pancerna, 2 WDP, Włochy, grudzień 1945