Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Sikorski Collection
KATALOG FILMÓW – SIKORSKI COLLECTION Katalog   kolekcji   uzupełniany   jest   w   miarę   postępu   prac   nad   opracowaniem   całości   kolekcji   filmowej.   Plik   został udostępniony   w   formacie   pdf   wraz   z   OCR.   Dla   łatwiejszego   wyszukiwania   opisy   wszystkich   filmów   zostały połączone w jedną całość. Sikorski Collection - opisy filmów - pdf FILMY Z   uwagi   na   trwające   prace,   związane   z   pełnym   opracowaniem   kolekcji,   filmy   udostępniane   będą   sukcesywnie   na kanale   YouTube.   Jakkolwiek   zakończony   został   etap   kopiowania   oryginalnych   taśm   na   współczesną   taśmę 35mm, trwają dalsze prace związane z digitalizacją materiału.