Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Archiwum
Kierownik Archiwum: dr Andrzej Suchcitz z-ca Kierownika Archiwum: mgr Jadwiga Kowalska Osoby, które zamierzają skorzystać z czytelni, prosimy o wcześniejsze dokonanie telefonicznej rezerwacji. Tel: 00 44 207 589 9249 - prosić o Biuro Archiwum. Czytelnia Archiwum czynna jest od wtorku do piątku w godz. od 9.30 - 16.00 (teczek nie można zamawiać pomiędzy 12.30 a 14.00 oraz po 15.30). Jest zamknięta przez cały miesiąc luty. Koszt fotokopii: 40 pensów od kopii Koszt kopii wykonanej własnym aparatem cyfrowym: 25 pensów od zdjęcia Koszt fotokopii drogą kwerendy korespondencyjnej: 2 złote od kopii.
Pierwsze   dwie   strony   listu   gen.   W.   Sikorskiego   do   Prezydenta   RP W.    Raczkiewicza    z    wlasnoręczną    notatką    sporządzoną    przez generała (13/06/1941).
Archiwum   Instytutu   obejmuje   ok.   póltora   kilometra   pólek   bieżących   (w   tym   ok.   250   metrów   Archiwum   Studium   Polski   Podziemnej).   W przeważającej   części   dokumentacja   dotyczy   okresu   drugiej   wojny   światowej   i   udziału   w   niej   Polski.   Zainteresowany   badacz   znajdzie   tu   akta cywilnych   i   wojskowych   władz   państwowych   z   okresu   1939-1945,   a   następnie   z   okresu   przymusowego   ich   urzędowania   na   uchodźstwie   do 1990 roku. Jest również fragmentaryczna dokumentacja pochodząca z okresu niepodległości 1918-1939. Z   grubsza   Archiwum   dzieli   się   na   trzy   zasadnicze   działy:   akta   władz   cywilnych,   począwszy   od   Kancelarii   Cywilnej   i   Wojskowej Prezydentów   RP,   poprzez   Radę   Ministrów,   Radę   Narodową,   poszczególne   ministerstwa,   poszczególne   placówki   dyplomatyczne   i   konsularne, różne delegatury i komisje. Akta   wojskowe   obejmują   dokumentacje   począwszy   od   Gabinetu   Naczelnego   Wodza,   Sztabu   Naczelnego   Wodza,   Ministerstwa   Obrony Narodowej   poprzez   poszczególne   formacje   operacyjne   i   taktyczne   z   okresu   Kampanii   1939   roku   oraz   Polskich   Sił   Zbrojnych   poza   granicami Kraju.   Akta   obejmują   więc   poziomy   od   najwyższych   władz   wojskowych   po   szczebel   plutonu.   Zasilone   są   licznymi   relacjami   i   sprawozdaniami szczególnie   dotyczącymi   Kampanii   1939   roku,   jak   równiez   kolekcjami   rozkazów   dziennych   oraz   kronik   i   dzienników   działań.   Do   akt   sił zbrojnych   należy   uwzględnić   działy   akt   Marynarki   Wojennej   i   Sił   Powietrznych,   oba   zaczynające   od   dowództw,   idące   po   poszczególne dywizjony lotnicze, okręty a także inne instytucje obu tych sił zbrojnych.
Trzecim   glównym   działem   są   Kolekcje   Osobowe   i   Rzeczowe. Jest    ich    ponad    670.    Obejmują    spuścizny    po    politykach, dyplomatach,   wojskowych,   naukowcach,   pisarzach,   artystach malarzach   i   artystach   teatralnych.   Niektóre   liczą   po   jednej jednostce archiwalnej inne po kilkanaście metrów bieżących.      Od założenia Instytutu funkcje Kierownika Archiwum sprawowali: dr Edmund Oppman (1945-1951) mgr Regina Oppman (1951-1980) rtm. Wacław Milewski (1980-1989) Obecnym Kierownikiem Archiwum jest: dr Andrzej Suchcitz (od 1989 roku)
Dr Edmund Oppman Kierownik Archiwum 1945-1951.
Mgr. Regina Oppmanowa Kierowniczka Archiwum 1951-1980.
Rtm. Wacław Milewski Kierownik Archiwum 1980-1989.