Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - B I Relacje z Kampanii 1939 roku - teczki B.I.47a - B.I.119f (varia)
44 DP Rez. - Sztab 44 DP Rez. - 144 PP Rez. 44 DP Rez. - 145 PP Rez. 44 DP Rez. - 146 PP Rez. 44 DP Rez. - Komp. CKM Plot., Komp. Asyst. 44 DP Rez. - 54 PAL Rez. 6 Dywizja Piechoty - 16 Pułk Piechoty Grupa “Włodzimierz” (gen. K. Sawicki) Ośrodek Zapasowy 1 Leg. Dywizji Piechoty i Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP Ośrodek Zapasowy 2 Leg. Dywizji Piechoty Ośrodek Zapasowy 3 Leg. Dywizji Piechoty Ośrodek Zapasowy 4  Dywizji Piechoty Ośrodek Zapasowy 6 Dywizji Piechoty Ośrodek Zapasowy 7 Dywizji Piechoty Ośrodek Zapasowy 8 Dywizji Piechoty Ośrodek Zapasowy 9 Dywizji Piechoty Ośrodek Zapasowy 10 Dywizji Piechoty Ośrodek Zapasowy 27 Dywizji Piechoty Ośrodki Zapasowe Artylerii Lekkiej nr. 1-5 Ośrodki Zapasowe Artylerii Lekkiej nr. 6-10 Ośrodek Zapasowy Artylerii Ciężkiej Ośrodek Zapasowy Artylerii Konnej Ośrodek Zapasowy Artylerii Pomiarowej Ośrodek Zapasowy Saperów i Saperów Kolejowych Ośrodek Zapasowy Łączności Ośrodek Zapasowy Żandarmerii Attache wojskowy w Budapeszcie (Węgry) Attache wojskowy w Bukareszcie (Rumunia) Attache wojskowy w Kaunas (Litwa) Attache wojskowy w Moskwie (ZSRR) Polska Misja Wojskowa w Londynie w 1939 roku Attache wojskowy w Pradze (Czecho-Słowacja)
(13,6 MB - pdf) (13,0 MB - pdf) (3,89 MB - pdf) (5,06 MB - pdf) (1,29 MB - pdf) (5,41 MB - pdf) (10,5 MB - pdf) (6,55 MB - pdf) (7,65 MB - pdf) (1,16 MB - pdf) (3,85 MB - pdf) (9,29 MB - pdf) (8,38 MB - pdf) (2,49 MB - pdf) (370 KB - pdf) (9.79 MB - pdf) (893 KB - pdf) (6,02 MB - pdf) (20,0 MB - pdf) (12,7 MB - pdf) (9,74 MB - pdf) (8,50 MB - pdf) (13,1 MB - pdf) (22,9 MB - pdf) (8,03 MB - pdf) (3,83 MB - pdf) (19,6 MB - pdf) (7,35 MB - pdf) (2,81 MB - pdf) (5,22 MB - pdf) (2,39 MB - pdf) (1,97 MB - pdf)
1  2 3