Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - B I Relacje z Kampanii 1939 roku - teczki B.I.26a - B.I.39g
9 Dywizja Piechoty - dowódca i sztab 9 Dywizja Piechoty - opracowanie T.Izdebskiego 9 Dywizja Piechoty - 22 Pułk Piechoty 9 Dywizja Piechoty - 34 Pułk Piechoty 9 Dywizja Piechoty - 35 Pułk Piechoty 9 Dywizja Piechoty - Batalion ON “Koronowo” 9 Dywizja Piechoty - Kawaleria Dywizyjna 9 Dywizja Piechoty - 9 Pułk Artylerii Lekkiej i 58 dywizjon artylerii lekkiej 9 Dywizja Piechoty - 9 bateria artylerii przeciwlotniczej, saperzy, łączność 9 Dywizja Piechoty - 9 dywizjon artylerii ciężkiej 15 Dywizja Piechoty - dca gen. bryg. Zdzisław Przyjałkowski 15 Dywizja Piechoty - 59 Pułk Piechoty 15 Dywizja Piechoty - 61 Pułk Piechoty 15 Dywizja Piechoty - 62 Pułk Piechoty 15 Dywizja Piechoty - 86 batalion (ON “Nakło”) 15 Dywizja Piechoty - 15 Pułk Artylerii Lekkiej, 15 dywizjon artylerii ciężkiej 15 Dywizja Piechoty - Kawaleria Dywizyjna, saperzy, łączność 15 Dywizja Piechoty - Służby i inne GO “Czersk” - Sztab GO i Pomorskiej Brygady Kawalerii, sąd polowy, szwadron pionierów GO “Czersk” - 16 Pułk Ułanów GO “Czersk” - 8 Pułk Strzelców Konnych GO “Czersk” - 11 dywizjon artylerii konnej GO “Czersk” - 81 dywizjon pancerny GO “Czersk” - Kompania Saperów KOP “Hoszcza” GO “Czersk” - OW “Chojnice”: sztab, 1 batalion strzelców, bataliony ON, 18 Pułk Ułanów, I/9 pal GO “Czersk” - 2 Pułk Szwoleżerów GO “Czersk” - OW “Wisła”: II/65pp, 2 batalion strzelców, 82 Batalion ON, 48 dal 27 Dywizja Piechoty - dca gen. Juliusz Drapella i sztab 27 Dywizja Piechoty - 23 Pułk Piechoty 27 Dywizja Piechoty - 24 Pułk Piechoty 27 Dywizja Piechoty - 50 Pułk Piechoty 27 Dywizja Piechoty - 208 Pułk Piechoty Rezerwy, przeciwlotnicza kompania ckm, Kawaleria Dywizyjna 27 Dywizja Piechoty - 27 Pułk Artylerii Lekkiej, 27 dyon artylerii ciężkiej, 68 dyon artylerii lekkiej, 27 bateria artylerii przeciwlotniczej 27 Dywizja Piechoty - OW płk. Sadowskiego (5DP), 19 Pułk Piechoty, dywizjon kawalerii, I/5 pal GO “Wschód” - sztab GO, DOK VIII GO “Wschód” - oddziały DOK VIII (Toruń), oddziały pozadywizyjne 4 Dywizja Piechoty - relacje dowódców, płk dypl.. Tadeusza Niezabitowskiego i płk. Józefa Werobeja 4 Dywizja Piechoty - Sztab 4 Dywizja Piechoty - 14 Pułk Piechoty 4 Dywizja Piechoty - 63 Pułk Piechoty 4 Dywizja Piechoty - 67 Pułk Piechoty 4 Dywizja Piechoty - Baon ON “Brodnica”, Kawaleria Dywizyjna, Kolarze, Kompania ckm plot 4 Dywizja Piechoty - 4 Pułk Artylerii Lekkiej, 4 dywizjon artylerii ciężkiej, 4 bateria artylerii plot 4 Dywizja Piechoty - 4 Batalion Saperów 16 Dywizja Piechoty - dca płk dypl. Zygmunt Bohusz-Szyszko 16 Dywizja Piechoty - sztab 16 Dywizja Piechoty - 64 Pułk Piechoty 16 Dywizja Piechoty - 65 Pułk Piechoty 16 Dywizja Piechoty - 66 Pułk Piechoty 16 Dywizja Piechoty - batalion “szturmowy”, Kawaleria Dywizyjna 16 Dywizja Piechoty - 16 Pułk Artylerii Lekkiej, 16 dywizjon artylerii ciężkiej, 16 bateria artylerii plot. 16 Dywizja Piechoty - 16 Batalion Saperów 16 Dywizja Piechoty - Łączność, służby Armia “Poznań” - dca armii gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba Armia “Poznań” - Sztab i gen. E. Knoll-Kownacki Armia “Poznań” - opracowanie ppłk. dypl. Bogdana Geistera Armia “Poznań” - Oddziały armijne: 5 Batalion ckm Armia “Poznań” - Oddziały armijne: 7 Pułk Artylerii Ciężkiej Armia “Poznań” - Oddziały armijne: 1 bateria pomiarów artylerii Armia “Poznań” - Oddziały armijne: Saperzy i saperzy kolejowi Armia “Poznań” - Oddziały armijne: Łączność Armia “Poznań” - Oddziały armijne: Kompanie asystencyjne Armia “Poznań” - Oddziały armijne: Obrona Narodowa 14 Dywizja Piechoty - Sztab 14 Dywizja Piechoty - 55 Pułk Piechoty 14 Dywizja Piechoty - 57 Pułk Piechoty 14 Dywizja Piechoty - 58 Pułk Piechoty 14 Dywizja Piechoty - 14 Pułk Artylerii Lekkiej, 14 dywizjon artylerii ciężkiej 14 Dywizja Piechoty - Służby 17 Dywizja Piechoty - płk dypl. Mieczysław Mozdyniewicz 17 Dywizja Piechoty - sztab, kompania sztabowa 17 Dywizja Piechoty - 68 Pułk Piechoty 17 Dywizja Piechoty - 69 Pułk Piechoty 17 Dywizja Piechoty - 70 Pułk Piechoty 17 Dywizja Piechoty - 17 Pułk Artylerii Lekkiej, 17 dywizjon artylerii ciężkiej 25 Dywizja Piechoty - Sztab 25 Dywizja Piechoty - 29 Pułk Piechoty 25 Dywizja Piechoty - 56 Pułk Piechoty 25 Dywizja Piechoty - 60 Pułk Piechoty 25 Dywizja Piechoty - 9 Batalion Strzelców 25 Dywizja Piechoty - 25 Pułk Artylerii Lekkiej, 25 Dywizjon Artylerii Ciężkiej, 25 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej, Kawaleria Dywizyjna 25 Dywizja Piechoty - Saperzy i Służby 26 Dywizja Piechoty - sztab 26 Dywizja Piechoty - 10 Pułk Piechoty 26 Dywizja Piechoty - 18 Pułk Piechoty 26 Dywizja Piechoty - 37 Pułk Piechoty 26 Dywizja Piechoty - 7 Batalion Strzelców, baony Obrony Narodowej 26 Dywizja Piechoty - Kawaleria Dywizyjna, Kompania ckm przeciwlotnicza 26 Dywizja Piechoty - 26 Pułk Artylerii Lekkiej, 26 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 26 Dywizja Piechoty - 26 Batalion Saperów Wielkopolska Brygada Kawalerii - dca - gen. Roman Abraham Wielkopolska Brygada Kawalerii - sztab Wielkopolska Brygada Kawalerii - 15 Pułk Ułanów Wielkopolska Brygada Kawalerii - 17 Pułk Ułanów Wielkopolska Brygada Kawalerii - 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolska Brygada Kawalerii - 7 Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolska Brygada Kawalerii - pionierzy, łączność, służby
(8,5 MB - pdf) (14 MB - pdf) (13,2 MB - pdf) (37,7 MB - pdf) (6,19 MB - pdf) (3,77 MB - pdf) (903 KB - pdf) (4,31 MB - pdf) (1,4 MB - pdf) (4,34 MB - pdf) (8,35 MB - pdf) (6,77 MB - pdf) (1,32 MB - pdf) (13,5 MB - pdf) (2,96 MB - pdf) (10,4 MB - pdf) (4,78 MB - pdf) (1,26 MB - pdf) (20,6 MB - pdf) (8,25 MB - pdf) (7,7 MB - pdf) (8,19 MB - pdf) (221 KB - pdf) (2,79 MB - pdf) (8,52 MB - pdf) (14,8 MB - pdf) (4,43 MB - pdf) (26,3 MB - pdf) (10,5 MB - pdf) (7,59 MB - pdf) (3,65 MB - pdf) (6,27 MB - pdf) (9,98 MB - pdf) (18,9 MB - pdf) (13,6 MB - pdf) (8,40 MB - pdf) (20,6 MB - pdf) (9,74 MB - pdf) (7,69 MB - pdf) (17,5 MB - pdf) (11,1 MB - pdf) (12,7 MB - pdf) (20,6 MB - pdf) (3,52 MB - pdf) (8,80 MB - pdf) (5,34 MB - pdf) (32,1 MB - pdf) (2,49 MB - pdf) (4,25 MB - pdf) (1,95 MB - pdf) (31,2 MB - pdf) (3,04 MB - pdf) (2,49 MB - pdf) (31,9 MB - pdf) (36,9 MB - pdf) (7,60 MB - pdf) (7,90 MB - pdf) (21,6 MB - pdf) (2,40 MB - pdf) (2,60 MB - pdf) (3,60 MB - pdf) (1,60 MB - pdf) (27,3 MB - pdf) (8,70 MB - pdf) (31,2 MB - pdf) (34,4 MB - pdf) (10,1 MB - pdf) (26,7 MB - pdf) (1,60 MB - pdf) (15,6 MB - pdf) (13,2 MB - pdf) (23,9 MB - pdf) (20,9 MB - pdf) (15,6 MB - pdf) (12,1 MB - pdf) (3,06 MB - pdf) (5,70 MB - pdf) (17,8 MB - pdf) (7,91 MB - pdf) (2,09 MB - pdf) (7,81 MB - pdf) (3,17 MB - pdf) ( 8,31 MB - pdf) ( 3,79 MB - pdf) ( 9,55 MB - pdf) ( 5,35 MB - pdf) ( 8,15 MB - pdf) ( 2,02 MB - pdf) ( 11,4 MB - pdf) ( 4,45 MB - pdf) ( 10,5 MB - pdf) ( 2,40 MB - pdf) ( 8,99 MB - pdf) ( 29,6 MB - pdf) ( 17,0 MB - pdf)
1  2 3