Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - C Oddziałowe Kroniki i Dzienniki Działań
Kronika Obozu im. T. Kościuszki w Kanadzie, 1941-1942 Dzienik Działań 26 Poznańskiego Batalionu Piechoty 4 Dywizji Piechoty I Korpusu 1945 - 1946 Dziennik Działań Kompanii Przeciwpancernej I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, 1940 - 1943 Kronika Centrum Wyszkolenia Piechoty w Szkocji 1942 - 1946 Kronika 3 Kadrowej Brygady Strzelców 1940 - 1941 i Oficerskiego Batalionu Szkolnego 1941 - 1942 Kronika 7 Kadrowej Brygady Strzelców (I Korpus) 1940 - 1942 Dziennik Działań III Dywizjonu Pociągów Pancernych Kronika Samodzielnej Kompanii "Commando", 2 Zmotoryzowanego Batalionu Komandosów, 23.09.1942- 01.06.1947 Kronika 2 Zmotoryzowanego Batalionu Komandosów, 15.08.1944-29.04.1946 Kronika 2 Zmotoryzowanego Batalionu Komandosów, 30.04.1946-01.06.1947 Dziennik Bojowy Samodzielnej Kompanii Commando, 13.09.1943-03.08.1944 Dziennik Bojowy 3 Kompanii Commando, 07.04.1945-21.04.1945 Dziennik Bojowy plutonu dowodzenia Samodzielnej Kompanii Commando, 13.09.1943-03.08.1944 Dziennik Bojowy I plutonu Samodzielnej Komapnii Commando, 13.09.1943 - 27.07.1944 Dziennik Bojowy II plutonu Samodzielnej Komapnii Commando, 13.09.1943 - 26.07.1944 Dziennik Bojowy I Komapnii 2 Zmotoryzowanego Batalionu Komandosów, 07.04.1945-27.10.1945 Kronika (Historia) Oddziału Rozpoznawczego 7 Kadrowej Brygady Strzelców (I Korpus), lipiec 1940- 07.09.1941 Dziennik Działań 8 Batalionu Strzelców 1 Dywizji Pancernej, 1.XII.1944 - 28.II.1945 Dziennik Działań dowództwa Oddziałów Sanitarnych 4 Dywizji Piechoty w Szkocji, 1945 Kronika 10 Wołynskiego Batalionu Strzelców 5 KDP, Październik 1944 - Lipiec 1947 Kronika 1 Batalionu Saperów, Szkocja 1940 Kronika 1 Batalionu Saperów, Szkocja 1941 Kronika 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców 5 KDP, 1941 - maj 1944 Kronika 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców 5 KDP, wrzesień 1944 - 1947 Kronika 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców 5 KDP, materiały do kroniki Kronika 5 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w ZSRR, (Późniejszy 5 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej) 5 DP,1941 - 1942. Uwaga: spis nazwisk żołnierzy Dywizjonu z 1942 roku. Zarys organizacji i działalności 350 Kompanii Materiałowej Kronika 350 Kompanii Materiałowej Stacji Zaopatrywania, 28.03.1943 - 06.03.1944 Kronika 350 Kompanii Materiałowej, 06.03.1944 - 31.03.1945 Kronika 350 Kompanii Materiałowej, 01.04.1945 - 07.07.1947 Kronika 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 1942-1943 Kronika Junackiej Szkoły dla Jaglicznych APW, 16.02.1943-30.06.1943 Kronika 5 Kresowego Pułku Artylerii Przeciwpancernej (5 KDP), 1944 - 1947 Kronia i historia 5 Kresowego Batalionu Łączności, 1941 - 1947 Kronika 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej, 07/1941 - 02/1944 (Rosja - Włochy) Kronika 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej, 26/12/1943 - 31/08/1944 (Palestyna - Włochy) Kronika 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej, 02/1944 - 05/1945 (Włochy) Kronika 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej, 01/1945 - 05/1945 (Włochy) Kronika 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej, 05/1945 - 05/1947 (Włochy - Anglia) Kronika 6 Pułku Artylerii Lekkiej, 20/11/1941 - 12/12/1941 (Rosja) Kronika 6 Pułku Artylerii Lekkiej, 20/10/1941 - 04/11/1941 (Rosja) Kronika 6 Pułku Artylerii Lekkiej, Maj 1942 - Wrzesień 1942 (Rosja - Iran) Kronika 6 Pułku Artylerii Lekkiej, 01/09/1941 - 02/08/1942 (Rosja) Kronika 6 Pułku Artylerii Lekkiej, 07/08/1942 - 28/10/1942 (Rosja - Irak) Kronika 6 Pułku Artylerii Lekkiej, 28/10/1942 - 19/03/1944 (Irak - Włochy) Kronika 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej, 20/03/1944 - 30/06/1944 (Włochy) Notatki do Kroniki 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej, 01/09/1945 - 30/09/1945 (Włochy) Brudnopis Kroniki 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej, 01/09/1946 - 31/11/1946 (Włochy - Anglia) Notatki do Kroniki 6 Pułku Artylerii Lekkiej, 01/03/1942 - 21/01/1944 (Rosja - Egipt) Nekrologi poległych i zmarłych żołnierzy II Dywizjonu 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej Kronika 2 szwadronu Regulacji Ruchu 2 Korpusu, 1945 - 1947 Kronika 478 Głównej Poczty Polowej (2 Korpus), 1946 Kronika 104 Głównej Poczty Polowej (2 Korpus), 1943 - 1945 Kronika 1 szwadronu 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, wrzesień 1945 - grudzień 1945 Kronika 2 szwadronu 4 Pułku Pancernego, styczeń - maj 1946 Dziennik Działań 3 Batalionu 1 Brygady Strzelców Karpackich 3 DSK, 10/12/1943-24/09/1944 Dziennik Działań 3 Batalionu 1 Brygady Strzelców Karpackich 3 DSK, 16/10/1944-05/04/1945 Kronika Komendy Uzupełnień nr 4, 10.05.1946 - 31.05.1949 Kronika Plutonu Rozpoznawczego 5 Batalionu Strzelców Karpackich 3 DSK, 12.12.1944 - 14.04.1945 Kronika Plutonu Łączności 4 Batalionu Strzelców Karpackich 3 DSK, 03.05.1944 - 26.11.1946 Kronika Plutonu Łączności 4 Batalionu Strzelców Karpackich 3 DSK, 08.02.1945 - 18.05.1946 Kronika 22 Komapnii Transportowej Zaopatrzenia Artylerii (2 Korpus), 1942 - 1943 Kronika 22 Komapnii Transportowej Zaopatrzenia Artylerii (2 Korpus), 1944 - 1945 Kronika 6 Batalionu Telegraficznego, 1937 - 1938 Dziennik Działań 3 Pułku Ułanów Śląskich, 1939 Kronika 3 Pułku Ułanów Śląskich (2 Korpus), 1944 - 1947 Kronika 7 Pułku Ułanów Lubelskich (2 Korpus), 25/12/1944 - 12/1947 Kronika 510 Oddz. PKPR (10 Bryg. Kaw. Panc.), 05/06/1947 - 27/10/1947 Kronika I Kursu Szkoły Podchorążych Piechoty (Dundee), 18/01/1941 - 20/04/1941 Kronika 101 Kompanii Saperów (2 Korpus), 1941 - 1946
(24,3 MB - pdf) (6,07 MB - pdf) (1,26 MB - pdf)  (19,2 MB - pdf) (23,8 MB - pdf) (10,5 MB - pdf) (26,6 MB - pdf) (20,7 MB - pdf) (13,3 MB - pdf) (17,5 MB - pdf) (12,1 MB - pdf) (4,18 MB - pdf) (5,17 MB - pdf) (14,1 MB - pdf) (11,1 MB - pdf) (12,9 MB - pdf) (6,49 MB - pdf) (6,87 MB - pdf) (3,40 MB - pdf) (28,1 MB - pdf) (9,08 MB - pdf) (10,1 MB - pdf) (89,2 MB - pdf) (64,9 MB - pdf) (30,9 MB - pdf) (18 MB - pdf) (7,64 MB - pdf) (1,58 MB - pdf) (2,38 MB - pdf) (13,8 MB - pdf) (13,5 MB - pdf) (3,21 MB - pdf) (48,1 MB - pdf) (36,4 MB - pdf) (39,3 MB - pdf) (42,1 MB - pdf) (53,0 MB - pdf) (19,9 MB - pdf) (27,1 MB - pdf) (3,83 MB - pdf) (3,81 MB - pdf) (2,39 MB - pdf) (22,4 MB - pdf) (3,75 MB - pdf) (19,8 MB - pdf) (9,60 MB - pdf) (6,53 MB - pdf) (3,24 MB - pdf) (4,78 MB - pdf) (4,63 MB - pdf) (15,2 MB - pdf) (13,9 MB - pdf) (17,9 MB - pdf) (4,52 MB - pdf) (3,86 MB - pdf) (27,5 MB - pdf) (10,3 MB - pdf) (15,5 MB - pdf) (14,8 MB - pdf) (23,9 MB - pdf) (9,25 MB - pdf) (13,7 MB - pdf) (9,57 MB - pdf) (4,60 MB - pdf) (23,9 MB - pdf) (13,7 MB - pdf) (22,9 MB - pdf) (3,50 MB - pdf) (14,0 MB - pdf) (38,9 MB - pdf)