Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - KOL Akta osobowe i organizacji na uchodźstwie
Kolekcja ppłk. dypl. Zygmunta Borkowskiego (1894-1976) teczka 1 - Urzędowa i prywatna korespondencja, szyfry i raporty, 1939-1941 Kolekcja ppłk. dypl. Zygmunta Borkowskiego (1894-1976) teczka 2 - Urzędowa i prywatna korespondencja, raporty i notatki, 1942-1943, 1946, 1966 MACZKÓW (HAREN) ZARZĄD MIEJSKI Spis rodzin wojskowych, wywiezionych do ZSRR (ułożony alfabetycznie w czterech teczkach, piąta z uzupełnieniami. Uwaga: na końcu każdej teczki również jest uzupełnienie do liter objętych w danej teczce. Wszystkie teczki zostały połączone w jeden plik Lista ewakuowanych z ZSRR rodzin polskich w sierpniu 1942. Litery A -E Lista ewakuowanych z ZSRR rodzin polskich w sierpniu 1942. Litery F -M. Uwaga: Archiwum nie posiada kolejnego tomu z literami od N do Z. Prawdopodobnie nie został on nigdy opublikowany GEN. JERZY WOŁKOWICKI Kolekcja Józefa Ignacego Kraszewskiego. Korespondencja dotycząca gazety "Ojczyzna" 1864-1867 (dokumenty w języku niemieckim) PPOR. REZ. JAN SMOSARSKI
(12,6 MB - pdf) (18,5 MB - pdf) (67,8 MB - pdf) (10,5 MB - pdf) (22,6 MB - pdf) (7,45 MB - pdf)