Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - PRM
Prezydium Rady Ministrów. Osobiste archiwum premiera (1939 - 1945) PRM.1 - PRM.42/10, PRM.43/1 - PRM.73/4, PRM.73/5 - PRM.116, PRM.117 - PRM.168/17, PRM.169/1 - PRM.184 Akta Prezydium Rady Ministrów. Specjalny Sekretariat premiera, tzw. Archiwum J. Zarańskiego Prezydium Rady Ministrów. Archiwum Kancelarii 1939 - 1990. W tym zespole znajdują się protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP za lata 1939 - 1990. Prezydium Rady Ministrów. Archiwum Liebermanowej.