Copyright ©  2008-2020 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Dokumenty - R Rozkazy dzienne
Rozkazy dzienne 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich (Szkocja), 06/1940 - 12/1940 Part 1 (23,4 MB - pdf) Part 2 (27,5 MB - pdf) Part 3 (24,9 MB - pdf) Rozkazy dzienne 2 Batalionu Czołgów, 07/1940 - 12/1940 Part 1 (21 MB - pdf) Part 2 (21,9 MB - pdf) Part 3 (20,4  MB - pdf) Rozkazy dzienne 65 Batalionu Czołgów/1 Pułku Pancernego (Szkocja), 01/1942 - 12/1942 Part 1 (20,2 MB - pdf) Part 2 (20,1 MB - pdf) Part 3 (20,7 MB - pdf) Part 4 (20,6 MB - pdf) Rozkazy dzienne 1 Pułku Czołgów (Szkocja), 01/1941 - 09/1941 Part 1 (36,8 MB - pdf) Part 2 (33,2 MB - pdf) Rozkazy dzienne 67 Batalionu Czołgów/3 Pułku Pancernego (Szkocja), 01/1942 - 12/1942 Part 1 (25,7 MB - pdf) Part 2 (31,9 MB - pdf) Part 3 (30,7 MB - pdf) Part 4 (30,4 MB - pdf) Part 5 (6,35 MB - pdf) Rozkazy dzienne 2 Batalionu Czołgów i II Batalionu Czołgów 1 Pułku Pancernego, 02/01/1941 - 19/09/1941 Part 1 (27,4 MB - pdf) Part 2 (30,4 MB - pdf) Part 3 (31,9 MB - pdf) Rozkazy dzienne Centrum Wyszkolenia Łączności, 06/01/1942 - 30/12/1942 Rozkazy dzienne Komendy Stacji Zbornej Oficerów w Rothesay, 25/08/1940 - 31/12/1941 Part 1 (31,4 MB - pdf) Part 2 (33,5 MB - pdf) Part 3 (29,4 MB - pdf) Rozkazy dzienne Szwadronu Sztabowego 1 Dywizji Pancernej, 13/04/1942 - 31/12/1943 Part 1 (24 MB - pdf) Part 2 (29,9 MB - pdf) Part 3 (27 MB - pdf) Rozkazy dzienne dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie, 01/01/1943 - 31/12/1943 Part 1 (22,1 MB - pdf) Part 2 (23,9 MB - pdf) Part 3 (22,6 MB - pdf) Part 4 (22 MB - pdf) Part 5 (21,2 MB - pdf) Rozkazy Dzienne Pociągu Pancernego “E” (Nr 4), 10/12/1940 - 30/08/1943 Rozkazy Dzienne 1 Batalionu, następnie 8 Batalionu Strzelców 1 Dywizji Pancernej,  04/01/1943 - 31/12/1943 Rozkazy Dzienne Szkoły Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej (Dundee), 02/01/1942 - 06/03/1942 Rozkazy Dzienne 1 Pułku Artylerii Ciężkiej, następnie 2 Pułku Artylerii Motorowej, 05/01/1943 - 30/12/1943 Rozkazy Dzienne 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich (Szkocja), 02/01/1941 - 31/12/1941 Rozkazy Dzienne 7 Brygady Kadrowej Strzelców (Szkocja), 02/01/1941 - 29/11/1941 Rozkazy Dzienne 1 Pułku Artylerii Przeciwpancernej (1 Dyw. Panc.), 13/09/1942 - 31/12/1943 Rozkazy Dzienne 10 Pułku Strzelców Konnych (1 Dyw. Panc.), 02/01/1943 - 31/12/1943 Rozkazy Dzienne 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, 02/01/1942 - 31/12/1943 Rozkazy Dzienne 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, 02/01/1943 - 31/12/1943 Rozkazy Dzienne Centrum Wyszkolenia Piechoty (Szkocja), 08/01/1943 - 30/12/1943 Rozkazy Dzienne 3 Brygady Kadrowej Strzelców (Szkocja), 02/09/1940 - 28/12/1940 Rozkazy Dzienne 10 Pułku Strzelców Konnych (1 DPanc), 15/04/1942 - 31/12/1942 Rozkazy Dzienne 1 Oddz. Rozpoz. (9 Pułk Ułanów, Szkocja), 02/01/1942 - 31/12/1942 Rozkazy Dzienne 16 Dyon Art. Motorowej (Szkocja), 02/01/1941 - 14/11/1941 Rozkazy Dzienne 1 Oficerskiego Batalionu Szkolnego/Centrum Wyszkolenia Piechoty (Szkocja), 08/01/1942 - 30/12/1942 Rozkazy Dzienne 1 Sam. Brygady Strzelców/1 Dywizji Grenadierów/2 Dywizji Grenadierów Panc. Kadrowa, 02/01/1943 - 30/12/1943 Rozkazy Dzienne 2 Batalionu Strzelców (Szkocja), 02/01/1942 - 31/12/1942 Rozkazy Dzienne Pociągu Pancernego “D”, 17/08/1942 - 29/08/1943 Rozkazy Dzienne 1 Pułku Artylerii Ciężkiej (Szkocja), 02/01/1943 - 29/08/1943 Rozkazy Dzienne 4 Batalionu CKM (Szkocja), 01/1946 - 12/1946 
R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 R.11 R.12 R.13 R.14 R.15 R.16 R.17 R.18 R.19 R.20 R.21 R.22 R.23 R.24 R.25 R.26 R.27 R.28 R.29 R.30 R.398
(35,6 MB - pdf) (43,1 MB - pdf) (80,8 MB - pdf) (33,9 MB - pdf) (56,7 MB - pdf) (94,1 MB - pdf) (120 MB - pdf) (119 MB - pdf) (72,3 MB - pdf) (117 MB - pdf) (75,7 MB - pdf) (103,3 MB - pdf) (75,9 MB - pdf) (55,7 MB - pdf) (51,8 MB - pdf) (138,6 MB - pdf) (57,1 MB - pdf) (46,2 MB - pdf) (36,7 MB - pdf) (12,4 MB - pdf) (34,9 MB - pdf) (69,8 MB - pdf)